Skarmyra er en bydel med byhistorisk interesse

Egenarti: Plankart over Moss Bys eiendom Skarremyra i 1909. Utført av Moss Stadsingeiørkontor mai 1909.

Egenarti: Plankart over Moss Bys eiendom Skarremyra i 1909. Utført av Moss Stadsingeiørkontor mai 1909.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

DebattSkarmyra på 83 da. ble kjøpt for 52.000 kr. av kommunen i 1908 for å legge området ut som boligområde. I dag avgrenses bydelen av Klostergata, Løkkegata og Høyenhaldgata. Bebyggelsen i Løkkegata og Byfogd Sandbergsgate er av langt eldre dato.

Skarmyra har en lang historie som et utmarksområde helt fra midten av 1700- tallet. Bernt Anker som eide Moss Jernverk kjøpte området i slutten av 1700- tallet av Jens Gerner og solgte det videre i 1802 til Peder Herfordt. Han brukt myra som tipp- plass for store mengder jord og sand. Kommunen kjøpte området av Matias Gude.

Det forelå en bred innstilling fra en komiteen som var nedsatt av formannskapet. Et kort utdrag av komiteens innstilling til formannskapet av 24. januar 1908:Ideene bak planleggingen var at « Man anser nemlig med rette anskaffelser av egne hjem – hus og have - for et uvurderlig middel til at knytte befolkningens interesse nærmere til stedet og gjøre forholdene fastere.

Der vil skape harmoni og velvære, idet man fremmer kjærlighet til hjemmet og styrker familielivet og derigjennom motarbeider gatelivet og restaurantlivet og mange fordervelige virkninger. Da de folk som har størst trang til at grunde sit eget hjem vil danne det solideste del av stedets befolkning.

Det var stadsingeniør Stabel som var planlegger for denne bydelen som vist på etterfølgende parselleringskart/reguleringsplan av mai 1909 hvor byggekomiteens føringer ble lagt til grunn. Kartet viser en klart og ryddig kvartalsstruktur som ble knyttet til Klostergaden. Planen inneholdt en fast byggelinje og et bredt fortau avgrenset mot gaten med en steinsatt hulkil/rennesten. Tomtene var på 0.4 -0.9 daa som ga plass til hus, uthus/ utedo og noen epletrær. Tomteprisen var fra 1200 til 1800 kroner.

I stor grad var det funksjonærer, lærere, politifolk og selvstendige næringsdrivende som kjøpte tomtene.Fra 1910 kom det fart i boligbyggingen. I 1920 var området stort sett ferdigbygget. Kvartalene mellom Markveien og Fjellveien mot Høienhaldgaten som til å begynne med var regulert til «folkehaver» hvor det var parseller hvor folk kunne dyrke grønnsaker ble omregulert til boliger i 1930 årene med datidens funkisstil.

På Skarmyrfjellet ble det i 1914 plantet en eik til minne om 100 års jubileet siden grunnloven ble vedtatt på Eidsvoll. Bytårnet ble reist til Moss bys 200 års jubileum som kjøpestad i 1920.Byggesteinene til tårnet ble hugget ut fra Fjellveien som da også ble rettet ut. Lekplassen var byens første kommunal idrettsplass som ofte også ble islagt om vinteren for skøytelek og konkurranse.Sletten syd for Skarmyrfjellet – med et naturlig amfi – ble regulert til festplass noe den hadde vært siden 1840- årene. Dette var samligsplassen etter 17. mai togene i mange år før barnehagen trengte mer plass. Noen år ble byens 17. mai- fest etter barnetoget holdt på Sandløkka før den ble lagt til Nesparken.

En stor begivenhet i Skarmyras historie fant sted i 1937 da Moss Handelstands Forening arrangeret en stor utstilling i forbindelse med sitt 50 års jubileum. Kong Haakon VII var tilstede og åpnet utstillingen. Både Sandløkka , Skarmyrfjellet og Fetsplassen ble utstillingsområde. I løpet av sommeren var nær 300 000 mennesker her for å se utstillingen »Moss- Oslofjordens industrisentrum».

Skarmyra ble regulert etter den tids havebyidealer og bygget ut med en kvadratisk gatestruktur. Bebyggelsen fikk også meget høy kvalitet først som flerfamiliehus etter hvert som eneboliger. De kvaliteter som har preget området fra den første regulering og utbygging gjør sitt til at områdets rehabilitering som har pågått det siste 10-20 årene har videreutviklet Skarmyra til å bli et av byenes mest attraktive boligområder.

Referanser:

Formannskaps Sag NO. 5.1908. Ang.Indkjøb af dele af Skarremyren

Artikkel av Fredrik Th. Bolin i en boligavis ad, Salg av Scharres gate 7.

En utstilling i Moss by- og industri museum «funkis i moss».

LES OGSÅ:

Verdier på spill på Skarmyra 

Skarmyra-debatten: – Sett ned foten

– Historieløst, planløst og stilløst

Stedsånden for Skarmyra ber om hjelp 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags