Jeg har hatt min svigerfar boende i Skoggata Bo og Servicesenter i fem og et halvt år, fra oppstarten i 2013.

Han har i hele perioden hatt full kost levert fra kommunens storkjøkken. Prisen har blitt indeksregulert hvert år, og er nå oppe i kr 4836.- pr. md. Er man et par, gis det ingen moderasjon i prisen, den økes til det dobbelte!

Mitt spørsmål er hvordan kommunen kan operere med et slikt prisnivå?

Hva har man lagt til grunn for denne beregningen?

Man vet at eldre ofte spiser fint lite, og ifølge Sifo’s (Statens institutt for forbruksforskning) beregninger er mat og drikkekostnadene pr. person for menn over 60 år i gjennomsnitt kr 2340.- pr. md., og for kvinner kr 2010.- pr. md.

Når man i tillegg skal regne minst 20 prosent reduksjon i kostnadene grunnet en ev. stordriftsfordel, ligger gjennomsnittskostnadene pr. md. så lavt som kr 1608.- for kvinner og kr 1872.- for menn.

Slik jeg har forstått det, skal ikke administrasjonskostnader heller tas med i beregningen for kommunens matpris ut til bruker ...

Det virker totalt uforståelig at man kan avkreve våre eldre en slik sum, som for øvrig ligger langt over en rekke andre kommuner i landet. Sammenligner vi f. eks Moss og Rygge, er prisen for full kost i Rygge kr 3250.- pr. md., mot kr 4836 i Moss kommune, altså en differanse på hele kr1600.-

Jeg håper noen i kommunen kan komme med en redegjørelse for dette.

LES OGSÅ:

Stor forskjell på mattilbud til eldre i Moss og Rygge 

Pårørende i Skoggata: – Eldre som klager på maten her, får munnkurv 

Refser Ap: Svir av millioner på å sparke ut private: Skyter fra hofta i budsjettkampen