– Lærere trenger mer handlingsrom. Gi dem tiden tilbake.

– Lektorene skal kunne konsentrere seg om kjerneoppgaven – undervisning, skriver Ole Peder Kjeldstadli.

– Lektorene skal kunne konsentrere seg om kjerneoppgaven – undervisning, skriver Ole Peder Kjeldstadli.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Aktuell kommentar om skole og lærere, signert Ole Peder Kjeldstadli (pensjonert lektor, Jeløy).

DEL

KronikkSå er skolen i gang igjen etter sommerferien og diskusjonen om skole og lærere er i gang. En lektor beskriver på lektorlagets facebook-side at årets skolestart satte rekord i antall nye skjema og rutiner, og at lærerne drukner i papirer (selv om de er digitale) og programvare og dokumentasjon. Selv om utdanningsministeren har sagt at tidstyvene skal fjernes, følger ikke fylker og kommuner etter.

Lektorlagets leder Rita Helgesen stiller i den bakgrunnen spørsmål om undervisningspersonalet skal bli undervisningsmaskiner eller lærere med profesjonell dømmekraft?

Det er nå 10 år siden jeg ble pensjonist, og jeg minnes med glede de 30 første årene som lektor med eget ansvar for at elevene fikk den undervisningen de hadde krav på.

Den gangen var læreplanene og ukeplanen arbeidskontrakten, og vi kunne gjøre mesteparten av for- og etterarbeidet der vi selv fant det optimalt å arbeide, gjerne på hjemmekontoret.

Men etter hvert fikk vi små kontorplasser i store rom med åtte skrivebord stilt til vår disposisjon. Likevel valgte de fleste å foreta forberedelser og rettearbeid i rolige hjemmekontorer, gjerne i helgene.

Vi hadde et handlingsrom, et handlingsrom som dagens lektorer vil ha tilbake ifølge Rita Helgesen.

Regulert lærerrolle

Myndighetenes regulering av skolen og lærerrollen har blitt forsterket i siden 2006, ikke minst gjennom den indirekte reguleringen gjennom verktøy og veiledninger som sendes ut fra Utdanningsdirektoratet. For å styrke lærerens profesjonsfellesskap sa pedagogikkprofessor Eli Ottesen i en debatt om lærerrollen ved Høgskolen i Oslo og Akershus 30. august, at vi i større grad bør løfte frem lærernes stemmer og erfaringer. Hun fremhevet i tillegg betydningen av tilstrekkelige rammer for utvikling av lærerrollen i spenningsfeltet mellom politikk og profesjon.

Lektorlaget og jeg er av den oppfatning at lærerne skal ikke være fornøyde med å være middelmådige i utdanningssektoren. Skolen må ta i bruk all kompetansen som er hos undervisningspersonalet og gi lærere, lektorer og faglærere tid til å utveksle erfaringer, og ta i bruk ny kunnskap. Vi må få tiden vår tilbake.

Et ekspertutvalg la 15. august frem sine råd for utvikling av lærerrollen. Norsk Lektorlag har deltatt i utvalgets referansegruppe. Utvalget understreker at undervisning er lærerens kjerneoppgave og bør være utgangspunktet for utviklingen fremover. Flere av rådene er i tråd med Lektorlagets skolepolitiske program.

Disse anbefalingene fra ekspertgruppa om lærerrollen:

  • Utforske muligheter for sterkere differensiering av lærerarbeidet. Norsk Lektorlag har foreslått mentorspesialist og sensorspesialist som karriereveier.
  • Fellestid i skolen bør i større grad brukes for å styrke kvaliteten på undervisningen.
  • Positiv til å utvikle profesjonsfellesskap på tvers av skoler, initiert av lektorene selv. Disse må støttes av skolen.
  • Styrk forskningen på organisering av lærerarbeidet. Vi vet fortsatt for lite om tidsbruk.
  • Flere profesjoner inn i skolen. Lektorene skal kunne konsentrere seg om kjerneoppgaven – undervisning.
  • Innfør delte stillinger på universitet/høgskole og skoler for lærere med mastergrad. Dette vil gi bedre sammenheng mellom lærerutdanningene og den virkeligheten nyutdannede møter i skolen.
  • Det bør utvikles en mer åpen dialog mellom skolemyndigheter og skolefeltet om de spenninger, dilemmaer og konflikter som finnes i skolen. Ekspertgruppa ønsker en mer åpen kommunikasjon om hvor krevende lærernes mandat er i en skole som streber mot fremragende resultater.
  • Aksept for profesjonelt handlingsrom. Det er umulig og heller ikke ønskelig å styre didaktikken, de pedagogiske prosessene og det relasjonelle arbeidet som foregår i klasserommet.

Jeg mener ekspertgruppas rapport om lærerrollen kan gi lektorene en ny renessanse, men er samtidig spent på om KS og politikerne faktisk vil gi nødvendig handlingsrom, tid og tillit til å virkeliggjøre rapportens anbefalinger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags