Moss AP jobber for bedre skole og barnehage

Moss AP jobber for bedre skole og barnehage

Moss AP jobber for bedre skole og barnehage Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev En god oppvekst varer i generasjoner. Moss Arbeiderparti vil at alle barn og unge skal ha en trygg og god oppvekst, uten mobbing og med rom for utvikling. En god offentlig skole, full barnehagedekning i barnehager med høy kvalitet og nok voksne, og et inkluderende og variert fritidstilbud er nødvendig for at barna våre skal vokse og bruke sine evner.

Vi ser skoler og barnehager som inkluderende arenaer der barna får gode vaner og opplever sosial og emosjonell støtte. Foreldrenes økonomi skal ikke være avgjørende for barnas muligheter til god læring og et godt liv. Skoler og barnehager må ha en aktiv rolle i å fremme likestilling og å utjevne sosiale forskjeller.

Dette skal også være arenaer hvor barn og unge lærer gode demokratiske verdier og bevissthet om klima og miljø. Alle elever skal, så langt det lar seg gjøre, ha grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og digitale verktøy når de går ut av grunnskole.

Arbeiderpartiet vil Utvikle skolebyggene og uteområdene som viktige nærmiljøarenaer i vår nye kommune. Vi ønsker å jobbe videre med og løfte tiltak som gratis frukt og grønt og gratis skolemat på alle våre skoler i Moss.

På Ramberg skole har det pågått forsøk med leksefri skole. Et flertall av skolens elever, lærere og foresatte har valgte å fortsatt forsøket med leksefri skole. Arbeiderpartiet vil ta med seg erfaringene fra Ramberg skole og fortsette å jobbe for leksefrie forsøksordninger i dialog med lærere, elver og foresatte i nye Moss kommune.

Vi ønsker å gi alle elever et inkluderende læringsmiljø uten mobbing, der vi sørger for tilpasset opplæring for elever på alle nivåer. Dette ønsker vi blant annet gjennom å få flere yrkesgrupper inn i skolen, som for eksempel ungdomslos og miljøarbeider. Samtidig ønsker vi å styrke skolehelsetjenesten og helsestasjonen for å ivareta barn og unges fysiske og psykiske helse.

Vi i Arbeiderpartiet ønsker løpende barnehageopptak gjennom hele året. Vi ønsker å gi lærere og ansatte i barnehager gode muligheter til etter- og videreutdanning. Vi ønsker i utgangspunktet gratis SFO for alle elever, men erkjenner at dette må gjøres gjennom et lokalt, regionalt og nasjonalt samarbeid. Derfor vil vi i første omgang arbeide for billigere SFO i nye Moss kommune, jobbe for å innføre søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO og videreføre ordning med gratis SFO for lavinntektsfamilier.

Er du opptatt av skole og barnehage? Da bør du stemme Arbeiderpartiet 9. September.

Shakeel Rehman
Gruppeleder Moss AP

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken