De nye lærerplanene: Mer skapende, utforskende og kreativ

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DebattDe nye læreplanene for fremtidens skole er nå sendt ut på høring. Vi skal fornye innholdet i alle fag, og dette blir den største endringen i skolen siden Kunnskapsløftet i 2006. Målet er å ruste elevene best mulig for et samfunns- og arbeidsliv i stadig raskere endring. Elevene skal lære mer og de skal lære bedre.

Fagene i skolen vil være de samme som i dag, men innholdet i alle fag skal fornyes. De nye læreplanene fastsettes av Kunnskapsdepartementet til høsten og fra og med skoleåret 2020/21 skal læreplanene tas i bruk på alle skoler. Første kull med elever som får de nye læreplanene fra 1. klasse, går ut av ungdomsskolen våren 2033.

Elever, lærere og skoleforskere mener dagens læreplaner inneholder for mye, og at det fører til for mye overflatelæring. Sammenhengen i og mellom fagene er for dårlig, det samme er progresjonen. Når samfunnet vårt stadig er i endring, må skolen henge med slik at elevene blir forberedt på det samfunnet de skal ut i etter endt skolegang. Dette gjelder både endringer som følge av ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer.

De nye læreplanene skal gi elevene et bedre grunnlag for å reflektere, være kritiske, skapende, utforskende og kreative. Det skal bli mer tid til dybdelæring, elevene skal få ro til å lære mer skikkelig. Flere fag blir mer praktiske og utforskende. Digitale ferdigheter som digital dømmekraft, kildekritikk, kritisk tenkning, digital sikkerhet og digital skaperkraft, slik som programmering får også en tydeligere plass i de nye læreplanene enn tidligere.

Det er et viktig mål at de nye læreplanene skal legge bedre til rette for mer dybdelæring. Da kan vi ikke bare fylle på med nytt innhold. Vi må prioritere. Det betyr at om noe nytt skal inn i skolen, må også noe ut.

Det blir mye nytt med de nye læreplanene, men det viktigste i skolen skal ligge fast fra kunnskapsløftet: Vi må sikre at alle elever lærer å lese, skrive og regne - og tilegner seg gode digitale ferdigheter. Dette er helt avgjørende for at alle barn og unge skal få like muligheter til å skape sin egen fremtid.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags