Elever lærer med både hode og hender: Garantert læreplass i Viken

YRKESFAG: Siv Jacobsen peker på behovet for en større satsing på yrkesfag.

YRKESFAG: Siv Jacobsen peker på behovet for en større satsing på yrkesfag. Foto:

Av
DEL

DEBATTEn av de første oppgavene som det nye fylkesrådet i Viken fylkeskommune skal gå i gang med er å få på plass en garanti om læreplass for elever som velger på yrkesfag. En slik garanti er helt avgjørende for å sikre nødvendig rekruttering til yrkesfag og dermed den arbeidskraften regionen behøver.

Norge kommer til å mangle over 90.000 fagarbeidere i 2035, om noe ikke gjøres. I Viken kan tallet bli på rundt 20 000. Det vil svekke konkurransekraften til næringslivet, kvaliteten og kapasiteten i sykehjem, barnehager og skoler. Allerede nå melder, ifølge NHO, 6 av 10 bedrifter at de ikke får tak i den kompetansen de har bruk for og 4 av 10 rapporterer at de må redusere planer og ambisjoner som følge av mangel på kompetansen. En slik lærlingegaranti er ikke noe Viken Fylkeskommune kan bestemme alene. Det må skje i samarbeid med partene i arbeidslivet, kommuner og stat. For å få en offensiv start ønsker vi å etablere en samfunnskontrakt med NHO, LO, KS og fylkesmannen i Oslo Viken. Denne vil være en utvidelse av Østfold-kontrakten og vil være en kontrakt der partene forplikter seg til å jobbe systematisk for flere læreplasser. Vi vil også utvide de intensjonsavtalene vi har med kommunene i Østfold til å gjelde hele Viken.

Elever lærer med både hode og hender. Skal vi rekruttere flere til de viktige yrkesfagene, må vi starte tidligere og utdanningen må bli mer praktisk. En mer praktisk opplæring for alle skaper interesse, og bedre utstyr i yrkesfagene og læreplass til alle kvalifiserte må til for å utdanne flere stolte fagarbeidere. Vi må utvikle flere tilbud om vekslingsløp mellom skole og bedrift, og vi må ha flere bedriftsnære tilbud. På Kongsberg har de flyttet hele utdanningen inn i bedriftene. Det er en spennende modell som vi må få til mere av i Viken.

I tillegg hadde det hjulpet med en regjering som var mer opptatt av og engasjert i å støtte opp under yrkesfagene. Vi vil ha flere stolte fagarbeidere, da trengs det en betydelig sterkere satsing på yrkesfagutdanning enn regjeringens knappe 30 millioner til nye nasjonale tiltak i 2020. Arbeiderpartiet har i sitt alternative budsjett satt av over 250 millioner kroner mer til satsing på yrkesfagene og har gått inn for en yrkesfagmilliard i perioden. Regjeringen klapper seg på skuldra for små skritt i riktig retning, men det store bildet er at det fremdeles er 6000-7000 søkere som ikke får læreplass hvert år. Det er ingenting å juble over. Av elevene som begynner på et yrkesfaglig program er det hele 4 av 10 som ikke har oppnådd fag eller svennebrev fem år senere. Dette er utfordringer som understreker behovet for en større satsing – slik at vi utdanner de fagarbeiderne arbeidslivet vårt trenger.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags