SON/VESTBUY: 398 personer på Brevik i Son undertegnet i fjor på et innbyggerinitiativ til Vestby kommune om å få realisert tidligere vedtatt gang- og sykkelvei mellom Støaveien og OBOS-stranda. Deler av hytteområdet ble regulert til boliger i 2003. Dette skapte behov for bedre fremkommelighet, ikke bare til stranda, men for at folk skulle slippe en lang omvei for å komme til bussholdeplassen, barnehage og skole, også med sykkel og barnevogn.

Kommunen unnlot å ekspropriere nødvendig areal til denne gangveien innen fristen på 10 år. I stedet ble det inngått avtale med den aktuelle hytteeier om å legge en midlertidig kjørevei der gangveien skulle gått for å få frem vann og kloakk til de nye boligene. Den midlertidige kjøreveien ble skiltet som kyststi. Dette førte til livlig turaktivitet i området av folk til fots, som syklet, trillet barnevogn eller kjørte rullestol, og det var lett å gå for folk som var dårlige til bens.

I fjor sommer stengte kommunene veien for all ferdsel, bekostet og monterte et høyt nettinggjerde rundt hele hytteeiendommen til erstatning for det gamle, falleferdige gjerdet. Kyststien ble samtidig skiltet over en temmelig utilgjengelig fjellknaus på naboeiendommen mot sjøen, uten at grunneier er spurt eller informert.

Det er tross alt positivt at Vestby kommune ser behovet for større fremkommelighet i området med forslaget om å bygge bro opp på fjellknausen. Dette har nå fått flertall i kommunestyret og vil bli realisert, men tidligst neste sommer. Miljøpartiet De Grønne foreslo at saken ble utsatt, og at administrasjonen kunne gå i dialog med de to berørte grunneierne for å finne en bedre løsning. Det kunne vært anlagt en fremkommelig trasé på ca. 1 ½ m bredde ved siden av fjellknausen. Forslaget sendte vi til de andre partiene før kommunestyremøtet.

Høyres gruppe ville gjerne stemt for forslaget fra MDG. Da gikk ordfører Tom Anders Ludvigsen på talerstolen og hevdet debatten fremsto som en episode av Muppet Show. Begrunnelsen var at formannskapet minus MDG stemte for broforslaget, og at kommunestyret da ikke kan sende saken tilbake til administrasjonen. Det er ikke riktig. Hva partiene går inn for i formannskapet binder dem ikke i kommunestyret. Vi opplever for eksempel at posisjonen (Ap, BL, SV, Sp og V) kan komme med omfattende endringsforslag i kommunestyret, og uten at opposisjonen (H, Frp, KrF og MDG) har fått forslagene oversendt på forhånd.

Både Høyre og MDG varslet at hvis forslaget om utsettelse og dialog falt, ville vi stemme for broforslaget. Det fikk vi ikke anledning til. Ordfører satte forslagene opp mot hverandre, og Høyre følte seg da tvunget til å stemme for broen. MDG stemte for sitt eget forslag, som bare fikk våre to stemmer. Nå håper vi kommunen får fart på seg slik at broen kan realiseres så fort som mulig. Det er et stort behov for bedre fremkommelighet for alle som bor på Brevik og for andre som synes det er fint å gå tur i nærheten av sjøen.