Verdt å ta vare på?

For fall: Solhøy skole i Son. foto: terje holm

For fall: Solhøy skole i Son. foto: terje holm

Av
DEL

DebattSlaget om Solhøy er tapt. Landemerket ved innkjøringen til Son vil i nærmeste fremtid bli revet for å bygge omsorgsboliger. Vestby MDG har hele tiden ment at det gamle skolebygget burde bevares og integreres i byggeprosjektet, men nå er endelig beslutning tatt. Det blir ingen flere omkamper om Solhøy nå.

Men jeg vet at mange har lurt, også blant våre egne velgere, hvorfor vi har kjempet sånn «for den gamle rønna». Hvorfor tror vi at det å ta vare på gamle bygninger og andre kulturminner er viktig? Hvorfor mener vi at bygningsvern god grønn politikk?

Bente Bakke (MDG) kastes ut av byggekomité

Den fysiske kulturarven - bygninger, gravhauger, veganlegg, minnesmerker og mye mer - er vår forbindelse med de som har levd før oss. Kulturminner kan lære oss om vår felles historie, styrke stedstilknytning og identitetsfølelse, og knytte ulike grupper i lokalsamfunnet tettere sammen: kulturminnene minner oss på at vi som bor her på dette stedet deler en historie og er en del av samme fortelling!

Rederarving vil bevare gammel skole i Son: Milliardær kaster seg inn i kampen

Gamle hus gir trivelige bomiljøer. Forskning viser at boligområder med bevaringsverdige hus er mer attraktive og har en høyere kvadratmeterpris enn tilsvarende boligområder uten synlig kulturarv. Det gjelder også for nyere boliger som har utsyn til gamle bygningsmiljøer.

Vil bygge boliger for å realisere hospice i Son

Det å ta vare på gamle bygninger er også god klimapolitikk. Uansett hvor miljøvennlig et nybygg er, så vil det nesten alltid være mer klimavennlig å restaurere enn å rive og bygge nytt. I klimaregnestykket teller rive- og byggeprosessen negativt, mens gamle hus allerede har “lagret” co2. I tillegg kommer håndtering av avfall og  materialproduksjon til nybyggingen. Byggebransjen er en avfallsversting, med hele 1,9 millioner tonn avfall pr år.

Enda et aspekt er at restaurering og rehabilitering av gamle hus krever verdifull håndverkskompetanse. Det er et problem i dag at kunnskap om gamle håndverksteknikker er i ferd med å gå tapt. Skal kunnskapen overføres til neste generasjoner må håndverkere og lærlinger få jobbe med gamle hus, ikke bare nybygg.

Det er kanskje lett å avfeie engasjement for gamle hus som nostalgi, men vi mener at det å ta vare på bygningsarven vår er en del av en helhetlig grønn politikk som er bra for både mennesker og miljø.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags