Gå til sidens hovedinnhold

Merkelig reaksjon på vår klage

Stig Sæther og Per Erik Engerud

Naboer til Skoglundkollen

Son

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserinnlegg skrevet av Stig Sæther og Per Erik Engerud

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi er to av naboene som stiller seg bak klagen på kommunestyrets vedtak om utbygging i Skoglundkollen i Son, og det er med undring vi leser i Moss Avis om kommunens reaksjoner på klagen. Ikke en eneste gang er ordet “korrupsjon” benyttet i klagen, og det kan heller ikke leses “mellom linjene” en påstand om korrupsjon.

Det eneste klagen etterlyser er en habilitetsvurdering, og både politikere og administrasjon burde vite at dette er noe helt annet enn en påstand om korrupsjon. En veileder fra Kommunenes Sentralforbund (som Vestby kommune er medlem av) sier at “Inhabilitet er heller ikke det samme som ”smøring”, korrupsjon eller myndighetsmisbruk“. I klagen fremgår det heller ingen påstand om at inhabilitet foreligger, men at saken ville vært tjent med en habilitetsvurdering.
 

Klagen er saklig. Den har henvisninger til lovbestemmelser og forskrifter, samt tolkninger som er gjort av fylkesmenn og sivilombudsmenn ved tilsvarende problemstillinger.

For eksempel ble enkelte av oss naboer ikke på noe tidspunkt varslet eller invitert til høring om utbyggingsplanene, selv om det planlegges lavblokkbebyggelse mindre enn 50 meter fra stuevinduene våre, pluss at blindveien vi bor i faktisk var foreslått åpnet for gjennomfartstrafikk.

Her holder det å vise til "Plan- og bygningsloven" og "Forskrift om byggesak" bestemmelser om varsling til naboer og gjenboere. Dette er faktisk bare ETT av mange brudd på formelle krav klagen påpeker. Av de omtalte 27 sidene er det bare én som etterspør en habilitetsvurdering.

Kommunen har jo faktisk innrømmet feil som er påpekt (manglende konsekvensutredning), men mener at det i praksis ikke betyr noe. Det er slikt vi er uenig i, og da synes vi Fylkesmannen bør få lov til å uttale seg.

Fra vårt ståsted fremstår kommunens saksbehandling som både mangelfull og med flere feil. Det er uprofesjonelt av kommunens representanter å tilsynelatende bli så fornærmet over en klage at de glemmer at en klagemulighet til Fylkesmannen er til innbyggernes beste.

I stedet for å henge seg opp i hvilket brevpapir som er benyttet ved innsendelsen, burde politisk ledelse heller sette pris på å få en vurdering fra Fylkesmannen om kommunens innbyggere blir godt nok ivaretatt i plan- og bygningssaker.

Kommentarer til denne saken