Vil bevare Solhøy gamle skole i Son. Skjebnen avgjøres på mandag

I fare: Solhøy skole i Son.

I fare: Solhøy skole i Son. Foto:

Av
DEL

LeserbrevMandag avgjøres Solhøy gamle skoles skjebne, da behandler kommunestyret reguleringsplanen for Solhøy omsorgsboliger. Vi i Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus har lenge engasjert oss for å bevare skolen, og har varslet at vi kommer til å klage på et rivningsvedtak.

Da reguleringsplanen ble behandlet foreslo rådmannen å sende både rivings- og bevaringsalternativet på høring. Dessverre vedtok utvalget å kun sende rivingsalternativet på høring. I saksframlegget til mandagens møte er det altså kun dette alternativet politikerne kan vedta. Blant Sons innbyggere er det stor motstand mot å rive. Soon og omegns vel har protestert hver gang skolen har vært truet, og det er startet underskriftskampanje for å redde bygget.

Beslutningen om å rive er svært dårlig begrunnet. Et av hovedargumentene for å ikke bevare og rehabilitere skolen er at den er i dårlig stand. Dessverre har ikke kommunen underbygget dette på noe vis. I Multiconsults rapport av mars 2018, som kommunen selv har bestilt, står det at ingen synlige større skader er oppdaget. Vi har selv befart skolen utvendig, og kan ikke se noen synlige strukturelle problemer. Kommunen burde bestilt en bygningsteknisk undersøkelse av en fagperson med kompetanse på eldre bygg.

Kommunen argumenterer med at det er for mye usikkerhet knyttet til framtidig bruk og rehabilitering av den gamle skolen til at den kan innlemmes i prosjektet. Vi kan ikke se at kommunen har gjort noen forsøkt på å avklare eller redusere denne usikkerheten.

En klage medfører at kommunen må vurdere eget vedtak. Dersom det fortsatt ønskes riving, må saken oversendes til fylkesmannen. Utbyggingen kan bli satt på vent.

Vi klager fordi det vil gi en farlig presedens om kommunen kan la egen eiendom forfalle, for så i neste omgang bruke dette som argument for riving uten å gjøre en grundig tilstandsvurdering. Spesielt en skole som kommunen selv har regulert til bevaring. Vi er bekymret for hva slags signal dette sender til private eiere av verneverdige bygninger i kommunen.

Vestby komme bør, som andre offentlige instanser, følge nasjonale mål om bevaring av kulturminner. I Stortingsmelding nr. 35 står det at det årlige tapet av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer som følge av at de fjernes, ødelegges eller forfaller, skal minimeres. Hvordan oppnå disse målene om kommunene ikke er forpliktet til å ivareta egne kulturminner.

Bevaring av skolen kan kombineres med å bygge omsorgsboliger. Den gamle skolen kan brukes som aktivitetssenter/dagsenter, noe som vil bidra positivt til bomiljøet. Solhøy gamle skole er et landemerke, og det vil være positivt for beboerne at de kan kjenne seg igjen i de umiddelbare omgivelsene. Det er synd at kommunen ikke ser hvilke gode kvaliteter en rehabilitert skole vil tilføre prosjektet Solhøy omsorgsboliger og Son!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags