Riksvei 19-oppklaring fra Statens vegvesen

Trafikken i Moss: Statens vegvesen ønsker løsninger som gir god nytte og lavest mulige kostnader.

Trafikken i Moss: Statens vegvesen ønsker løsninger som gir god nytte og lavest mulige kostnader.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Debatt Svar på åpent brev fra Jonathan Parker og Bedre Byutvikling Moss:

Jeg registrerer stort engasjement rundt framtidige trafikkløsninger i Moss. Dette er positivt. I arbeidet med å planlegge ny løsning for rv. 19, vil Statens vegvesen legge opp til åpne prosesser og muligheter for medvirkning i tråd med det plan- og bygningsloven krever.

Det dukker noen ganger opp påstander om Statens vegvesen og vårt arbeid som ikke stemmer overens med faktiske forhold. For å bidra til oppklaring, vil jeg her komme med noen korrigeringer til bildet Bedre Byutvikling Moss (BBM) har skapt, senest i åpent brev til samferdselsministeren og meg, som sto på trykk den 13. september.

Løsninger som gir god nytte og lavest mulig kostnader

For det første skaper BBM et bilde av at Statens vegvesen planlegger ut fra et alternativ som vil føre til en svært ødeleggende anleggsperiode og at vi må rive et betydelig antall hus i Moss sentrum. Utgangspunktet for BBMs betraktninger synes å være referansealternativet fra 2017, som Statens vegvesen ikke kunne anbefale. Det blir derfor misvisende å betegne en illustrasjon fra vår mulighetsvurdering som en «innløsningsplan». Tvert imot er målet vårt å finne et alternativ med lavere kostnader både i kroner og i konsekvenser for byen, samt med bedre måloppnåelse og nytte. Et slikt mål og denne tilnærming til planleggingen, er noe vi oppfatter har bred tilslutning blant partene i Samarbeidsavtalen for areal- og transportutvikling for Mosseregionen.

Undersøker mulighetene

For det andre problematiserer BBM at grunnundersøkelsene som gjennomføres høsten 2018 omfatter et antall borepunkter som ligger langt fra Kransen, men som ikke inkluderer BBMs forslag til trasé. En premiss for Statens vegvesens arbeid er at det vedtatte prosjektet for nytt dobbeltspor ligger fast, herunder både horisontal og vertikal plassering. Vi innhenter nå kun den kunnskapen som er relevant for å kunne ta en beslutning om et krysningspunkt mellom rv. 19 og jernbanen. Dette handler ikke bare om selve området der vegen skal gå over eller under dobbeltsporet, men også om å avdekke eventuelle problematiske områder som står i forbindelse med kryssing i løsmasser. BBM sier selv at deres alternativ innebærer «en skånsom kryssing i bergtunnel under dobbeltsporet». Dersom det er slik at det er fast fjell under jernbanesporet, vil det være mindre utfordringer med å bygge en vegtunnel enn det som er tilfelle om det er løsmasser. En eventuell bergtunnel vil ikke innebære nye tiltak i Bane NORs kontrakt, og er ikke nødvendig å avdekke nå før silings- og planleggingsfasen av rv. 19.

Vi vil vurdere flere alternativer.

Statens vegvesen er i oppstarten av en planprosess for ny rv. 19. Som del av planarbeidet vil vi vurdere mange ulike alternativer. Vi ønsker høyttenkning om løsninger velkommen, og så vil silings- og planarbeid avklare hva vi kan gå videre med.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags