Trafikkutfordringene i Moss: – Enveiskjørt vil bedre fremkommeligheten

Beroliger: Statens vegvesens Finn Gulbrandsen mener at trafikkbildet i området som er avbildet, ikke vil påvirke negativt i samme grad som fryktet.

Beroliger: Statens vegvesens Finn Gulbrandsen mener at trafikkbildet i området som er avbildet, ikke vil påvirke negativt i samme grad som fryktet. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DEBATTLisbeth Falleth hevder i et innlegg i Moss Avis 23. april at vegvesenets forslag om å gjøre Sykehusgata enveiskjørt er et svik mot tusenvis av bilister som skal fra Moss til Jeløy. Jeg skal, på bakgrunn av de fakta trafikktellingene gir oss, prøve å forklare hvorfor vi mener en enveiskjørt Sykehusgate vil gi bedre flyt på rv. 19 og dermed bedre fremkommeligheten for alle som skal til Jeløy.

Vi opplever daglig at de jeløybilistene bilene som kjører Sykehusgata opp til rundkjøringen ved Kanalbrua bidrar til at trafikken rv. 19 fra Rådhusplassen blir stående i stampe i ettermiddagsrushet. Bilene fra Jeløy har i prinsippet forkjørsrett gjennom rundkjøringen, men på grunn av kø videre oppover mot Kransen, slipper de høflig fram bilene som kommer fra Sykehusgata. Når bilene fra Sykehusgata er inne i rundkjøringen, har de forkjørsrett overfor bilistene som kommer fra Rådhusbrua. Trafikken på rv. 19 stopper dermed opp, og det blir kø vestover på rv. 19 gjennom Moss.

Når trafikkflyten på rv. 19 stopper opp, velger enda flere bilister alternative veier til rv. 19. Dette gir økt trafikk på de mindre bygatene ned til Storgata, og – som beskrevet – vi får dårlig flyt for rv. 19-trafikken i rundkjøringen før brua. Vi opplever at bilistene er flinke til å flette i krysset Rådhusgata/rv. 19, og Rådhusgata bør derfor være det naturlige valget for de som kommer fra både Møllebyen og Amfi Moss. De som skal fra Fleischer Brygge og Bryggekanten mot Jeløy, vil få en liten ulempe ved denne enveiskjøringen, men dette gjelder et ganske lite antall biler. En eventuell enveiskjøring vil kun gjelde Sykehusgata – Jeløygata blir toveiskjørt som tidligere.

Forslaget om enveiskjøring i Sykehusgata er et bilfremkommelighetstiltak som vil gi bedre trafikkavvikling for bilistene totalt sett ved at rv. 19-trafiken vil flyte bedre vestover over Rådhusbrua. Så vil, som nevnt, noen få bilister få noe lenger vei fra området rundt Storgata dersom de skal mot Jeløy, men for alle andre Jeløybilister vil dette forslaget gi bedre fremkommelighet. At det også vil redusere gjennomfartstrafikken i Moss sentrum på ettermiddagen, kommer som en bonus.

Jeg vil også gjerne berolige Falleth med at trafikken fra innfartsparkeringen til jernbanen, havna og Klevberget (via Værlegata) vil kjøre rv. 19 langs kanalen. og dermed komme opp i rundkjøringen fra syd, som tidligere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags