Regjeringspartiene har kommet til enighet med KrF og Venstre om et statsbudsjett for 2018. I det endelige forslaget var det flere gode nyheter for små og mellomstore bedrifter. Men det er flere ting som kan bedres for å skape flere arbeidsplasser og sikre velferdsordningene.

Bedriftsforbundet er spesielt fornøyd med at maskinskatten fjernes, at opsjonsbeskatningen bedres og at skattefordelen ved elbil som firmabil kun reduseres. Maskinskatten var viktig for små og mellomstore bedrifter, spesielt i industrien, men også for nye næringer som blant annet ønsker å satse på datasentre. Vi er også fornøyde med at man hører på næringslivet ved å gjøre opsjonsbeskatningen mer lukrativ. Nå kan flere oppstartsbedrifter konkurrere om de kloke hodene med andre virkemidler enn bare lønn. Samarbeidspartene putter også penger i potten på mange offentlige støtteordninger som gjør det enklere og mer lønnsomt drive bedrift i Norge.

Selv om det er mye positivt i budsjettet, reagerer vi veldig på at økningen i momsen fra ti til tolv prosent på reiseliv og for transportnæringen ikke ble fjernet. Økningen var ikke varslet på forhånd, og dette gjør det lite forutsigbart og kostbart for disse næringene. Mange av våre medlemmer innen reiseliv har allerede solgt mange av sine tjenester for 2018. Bedriftsforbundet vil fortsette å utfordre Regjeringen på å redusere offentlige utgifter og byråkrati. Vi er fornøyde med at partiene kom til enighet om å skjerpe kravene til ytterligere innsparinger og effektivisering i offentlig sektor fra 0,5 til 0,7 prosentpoeng, men det er mer å hente. Vi vil også jobbe for at mange av forslagene i Venstres alternative budsjett, også kommer med i revidert nasjonalbudsjett 2018 og statsbudsjettet 2019. Vi etterlyser blant annet økt minstefradrag for selvstendig næringsdrivende, fjerning av arbeidsgiveravgiften for nystartede bedrifter, endring av reglene for innbetaling av forskuddsskatt og bedre sykelønn for selvstendig næringsdrivende. Så vil vi også fortsette arbeidet med at formueskatten på arbeidende kapital skal fjernes.

I Regjeringens egen perspektivmelding kommer det tydelig frem at vi har et inndekningsproblem i budsjettene fra 2030. Avbyråkratiseringsreformen blir et viktig virkemiddel for å redusere offentlig utgifter, men effektene av å gjøre endringer i sykelønnsordningen vil være svært store. Dette kan spare AS Norge for ca. 15 milliarder kroner (NyAnalyse, 2017). Bedriftsforbundet mener det kan være et svært viktig tiltak for å opprettholde velferdsstaten Norge. Sykefraværet er kostbart for det offentlige og for næringslivet. Skal vi skape flere arbeidsplasser og beholde dagens velferdsordninger for fremtidige generasjoner er det naivt av politikerne å ikke en gang vurdere å kutte i sykelønnen. Dette vil fortsatt være en viktig sak for oss.