Sykepleiermangelen må løses nå

Av
DEL

LeserbrevSituasjonen med sykepleiermangelen vi står overfor i dag, og vil møte i økende grad, vil bli kritisk om vi ikke tar situasjonen på alvor og gjør noe nå.
Med bakgrunn i det vi allerede kjenner til av sykepleiermangel og kan anta i de nærmeste årene framover er derfor nødvendig med et nasjonalt løft for å forsøke å styre unna en kommende krise. Vi trenger et sammensatt og helhetlig blikk på hvordan vi kan få dekket det økende behovet for sykepleiere i det norske helsevesenet.

Ved utgangen av mars 2019 manglet Norge ca 6.000 sykepleiere. Dersom man fortsetter å lukke øynene for denne utfordringen, vil Norge i løpet av de neste 20 årene mangle så mye som 30.000 sykepleiere.

30.000 sykepleiere tilsvarer 60.000 varme hender, men det er likevel ikke de varme hendene som skal være fokus. Sykepleierne innehar ikke bare varme hender, de har også grunnleggende kunnskap om kropp og helse. Aller viktigst er at sykepleierne sitter på livsviktig og nødvendig kompetanse for å få det til å gå rundt i helseNorge, dette er både formell kompetanse vi over lang tid har sett at vi blir stadig fattigere på.
Det er behov for å finne løsninger på hvordan man skal både rekruttere og ikke minst beholde den viktige kompetansen sykepleierne besitter.

En annen stor utfordring i helsevesentet er mange deltidsstillinger. Deltidsstillingene i helsevesenet er en økonomisk utfordring for en stor gruppe arbeidstakere. Konstant jakt på vakter for å fylle opp timelisten sin gjør at man ser seg nødt til å ta de vaktene man blir tilbudt uavhengig av om det er dag eller kveld, og hvor sliten man er. Ofte blir man gående med ugunstige vaktkombinasjoner som i seg selv kan få konsekvenser for egen helse, altså er problemstillingen også en utfordring mtp. helse.
Underbemanning og stort arbeidspress fører til at mange ikke klarer mer enn en deltidsstilling selv om man skulle bli tilbudt en full stilling, da hjelper det også lite med snakk om å øke antall heltidsstillinger.

SP mener at disse problemstillingene henger sammen, og at det er på tide å sette ned et nasjonalt utvalg som ser på hvordan vi kan løse denne samfunnsfloken. Mye arbeid gjøres allerede lokalt, SP mener likevel at det nå er behov for løfte dette høyere og bruke de lokale erfaringene til å lage nasjonale løsninger.

På denne bakgrunn vil Østfold Senterparti at det settes ned et nasjonalt utvalg som skal se på utfordringene med sykepleiermangel, samt jobbe fram forslag på tiltak for å rekruttere og beholde sykepleierkompetanse.
Det samme utvalget skal også se på den totale utfordringen med heltid/deltid i helsevesenet, og jobbe fram tiltak til hvordan man kan bekjempe deltidsproblematikken.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags