Om trafikk og fremtiden til Abels gate

PÅMINNELSE: – Mens mossinger har gjort det til en en vane å mase etter mer bilvei er det viktig å være klar over at medisinen som Staten har skrevet ut på blå resept heter buss, sykkel og gange, skriver MdG's Jonas Sjolte i denne kronikken.

PÅMINNELSE: – Mens mossinger har gjort det til en en vane å mase etter mer bilvei er det viktig å være klar over at medisinen som Staten har skrevet ut på blå resept heter buss, sykkel og gange, skriver MdG's Jonas Sjolte i denne kronikken. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Kronikk, signert Jonas Sjolte, Miljøpartiet De Grønne.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I lørdagens Moss Avis kan man få inntrykk av at enveiskjøringen i Abels gate blir lagt ned for godt. Dette er ikke tilfelle, men derimot må prøveprosjektet avsluttes nå siden dette ikke er tilpasset vintervedlikehold. Både de lave skiltene og den gule «pølsa» kommer i konflikt med brøytebilen, og må ryddes bort for vintersesongen.

Kort oppsummert har prøveprosjektet vist gode resultater med ca. 30 prosent økning i antall syklister i Abels gate og en nedgang i biltrafikken i området på fem prosent mot slutten av perioden. Den største, og mest gledelige, overraskelsen er den store økningen i gangtrafikken som er mer enn doblet mot slutten av perioden. Biltrafikken i Solveien har derimot økt 20 prosent mer enn trafikkanalysen i forkant anslo, og dette er selvsagt uheldig. På grunnlag av dette, og de mange tilbakemeldingene underveis, har posisjonspartiene kommet til enighet om å utrede to alternativer i tillegg til enveiskjøring: Sykkelbro til Nesparken og oppgradering av Abels gate med fokus på gående og syklende, men med toveis trafikk.

Dette skal behandles i møtet i miljø og samferdselskomiteen 6. desember og endelig avgjørelse i saken ventes å falle i neste møte 31. januar 2018.

Fra 30 biler til mange tusen

Egil Jegleim skriver i et leserinnlegg 1. desember om historien til Abels gate siden 1921, og om hvordan biler, gående og syklende har kunnet ferdes i god harmoni «i alle år». Her vil jeg bemerke at det i 1921 kun fantes ca. 30 biler i Moss, og at det var de øvrige trafikantgruppene som definerte gatebildet.

Siden den gang har biltrafikken steget jevnt og trutt fram til i dag og lagt stadig større beslag på gatene. Fra undertegnede begynte å sykle gatelangs i 1990 og fram til i dag har biltrafikken økt med 120 prosent, altså mer enn en dobling på 27 år. Virkeligheten og trafikken dagens barn vokser opp i ser helt annerledes ut en for bare en generasjon siden.

Sammen med økt fokus på trafikksikkerhet gjør dette at en stor del av de myke trafikantene ufrivillig tvinges over til bil. Jegleim kan gjerne mene at det er ok å sende en tiåring ut på sykkel i Abels gate uten sikringstiltak, men jeg er ganske sikker på at han har de fleste småbarnsforeldre mot seg.

Det var nettopp bekymringsmeldinger fra denne gruppen som gjorde at Abels gate ble valgt først i sykkelplanen, selv om den fra et strategisk perspektiv burde vært tatt sist.

Vi er ved et veiskille

Trafikkproblemene i Moss er nå ved et veiskille. Veikapasiteten er langt på vei brukt opp og det hender stadig oftere at biltrafikken gjennom Moss går fullstendig i vranglås med kø hele veien fra kanalen til E6. Lokaltrafikken i Moss har en stor del av skylda, men for å «sementere» problemet støper nå Statens vegvesen nye ferjeleier som skal åpne for 30 prosent trafikkvekst på ferjetrafikken, Ny riksvei, som tidligere var 10 år unna, ser ut til å være utsatt på ubestemt tid.

Videre planlegges store boligutbygginger på Verket, i jernbaneområdet og på Jeløy. Teknisk utvalg skal eksempelvis behandle nybygg av 155 boenheter på Jeløy torsdag 7.des, og ligger an til å si ja til dette. Også skal vi ikke glemme anleggsarbeidene ifm. jernbaneutbyggingen der bl.a. Fjordveien skal stenges. Det kommer til å bli tøft å kjøre bil i Moss fremover.

Mens mossinger har gjort det til en vane å mase etter mer bilvei er det viktig å være klar over at medisinen som Staten har skrevet ut på blå resept heter buss, sykkel og gange. Norge har ikke råd til at hver eneste by skal bygge gatenett i flere etasjer for å ta unna voksende biltrafikk, verken med tanke på miljø, helse eller økonomi.

Klimaforliket, som er tverrpolitisk vedtatt av Stortinget, slår derfor fast at trafikkveksten skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Moss ble nettopp kåret til Norges nest dårligste sykkelby og har en sykkelandel på fattige tre prosent. Når Moss ber om statlige midler til veibygging blir det litt som å gå på NAV og be om sosialhjelp med en Rolex-klokke til hundre tusen på håndleddet.

Vi må forvente å bli møtt med et strengt blikk og beskjed om at vi må ta den foreskrevne medisinen først.

Køen kommer til å øke i årene fremover

Moss har ikke alltid vært en dårlig sykkelby, det har vi blitt gradvis over lang tid. Det ser ut til at en del i saken om Abels gate har en idé om at vi kan bevare dagens trafikksituasjon dersom vi lar gatene være i fred. Sånn er det ikke, en trafikkanalyse utført av COWI viser at tiden i kø i morgenrushet vil øke fra fem til ti minutter de neste åtte årene hvis vi ikke gjør noe. Så hva er det egentlig som er så attraktivt med å stå i bilkø at så mange tar til orde for å fortsette en politikk som tvinger alle trafikanter over på bil?

Enveiskjøring av Abels gate vil gi noe lengre reisevei for bilistene, men som en del av en helhetlig plan for nullvekst vil det gi mindre kø og sikre trafikkflyten for dem som er avhengig av bilen. En trygg sykkelvei i Abels gate gjør at barn kan sykle til skolen istedenfor å bli kjørt av sine foreldre, og ett barn som sykler selv sparer fire kjøreturer i rushtrafikken.

Slik blir det både mindre kø, bedre tid og sunnere barn av, og det er derfor det er så få småbarnsforeldre som har uttalt seg negativt om tiltaket i Abels gate. Det er derfor trist å se at en del av de godt voksne går så til de grader hardt ut mot dette tiltaket. Her er det barna og unges tilgang til trygghet, selvstendighet og fysisk aktivitet i hverdagen som settes opp mot de godt voksnes ønske om en kortest mulig reisevei i bil.

MDG krever en plan for fremtidens Moss som også fungerer for barna våre og kommende generasjoner, og vi kommer til å stå hardt på for å forsvare de myke trafikantene både i Abels gate og i Solveien.

KRONIKK: Av Jonas Sjolte, MDG.

KRONIKK: Av Jonas Sjolte, MDG.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.