Vil autonom kollektivtrafikk og sykkelplaner løse trafikkproblemene i Moss?

Problematisk: – Kollektivtrafikken tar deg fra et sted du ikke er til et sted du ikke skal, skriver Trond Marthinsen som minner om andelen som aldri tar buss i Moss, er stor.

Problematisk: – Kollektivtrafikken tar deg fra et sted du ikke er til et sted du ikke skal, skriver Trond Marthinsen som minner om andelen som aldri tar buss i Moss, er stor. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DEBATT I debatten om trafikkproblemene i Moss blir det mer og mer populært å komme med løsninger, som innebærer førerløse fremkomstmidler. I Moss har vi trafikkproblemer, som har tatt kvelertak på bysamfunnet i flere år. Det haster med å finne gode løsninger, som kan bedre forholdene nå. I jakten på gode løsninger ser vi derfor forslag som dessverre ikke har særlig realisme i seg, og som ikke vil bidra til å bedre trafikkproblemene på kort sikt.

Forslag om førerløse fremkomstmidler, det være seg byferge eller buss, er forslag som ikke vil la seg realisere nå. På Fornebu har det vært gjort forsøk med førerløse busser. Testen startet opp i fjor sommer og to busser ble brukt i testen. I en evaluering foretatt av Ruter konkluderes det med at «bussene skapte trafikkfarlige problemer hver dag».Om årsakene til dette slår Ruter fast: «Omgivelsene med både myke og harde trafikanter er årsaken, siden bussene ikke kan tolke situasjoner, blikk og følelser».

At vi skal kunne se for oss en fremtid med førerløs kollektivtrafikk er mulig, men som innspill for å løse trafikkproblemene, har de etter vår mening liten verdi.

At kollektivtrafikken i Moss må omlegges det er det ingen tvil om. Forslag om autonom kollektivtrafikk vil bidra til å svekke mulighetene for nødvendig omlegging. Derfor må all kollektivtrafikk planlegges med sjåfør. Dette må ligge til grunn for videre planlegging.

Sykkel

Sykkel er bra og Ny Kurs støtter utvikling av sikre forhold for syklister og gående.

Vi opplever at det dessverre ikke vil være tilstrekkelig for å løse eller bedre trafikkforholdene i særlig grad. Kristiansand er den byen i Norge med størst andel av syklister. Her er andelen 12 prosent. I Moss slår sykkelplanen fast at 20 prosent av trafikken skal være på sykkel. Vårt spørsmål er hvor mye pisk må man benytte seg av for å nå en slik målsetting. NY KURS tror at den pisken må være STOR.

I dagens samfunn strever mange med å få hverdagen til å gå opp. Jobb, familie, barn på fritidsaktiviteter skaper stort press og mangel på tid. Stikkordet for gangbare løsninger blir derfor å tilby fleksibilitet. Et munnhell beskriver dagens kollektivtrafikk slik: «kollektivtrafikken tar deg fra et sted du ikke er til et sted du ikke skal». Om dette er en rettferdig beskrivelse av kollektivtrafikken kan diskuteres. Det som kan slås fast er at kollektivtrafikken ikke er fleksibel nok til å kunne utgjøre et realistisk alternativ for mange av de som i dag velger bil som fremkomstmiddel.

I Moss er det 65 prosent av innbyggerne som sjelden eller aldri tar bussen. Er det fordi de ikke vil, eller er det fordi de ikke opplever buss som et alternativ, som kan løse deres behov.

Tiltak

Ny Kurs legger dette til grunn når vi foreslår tiltak for økt kollektivtrafikk.

  • Vi foreslår tiltak som kan oppvise tilnærmet fleksibilitet, som ved bruk av bil. Vi foreslår tiltak som vil innebære betydelig mindre kostnader for brukerne sammenlignet ved bruk av bil.
  • Vi ønsker å legge ned dagens rutenett og dagens holdeplasser. Vi foreslår å bytte ut dagens store busser med små minibusser. Vi foreslår en ruteplanlegging som foregår i sanntid. Ved å gjøre dette vil vi kunne få et busstilbud det er enkelt og rimelig å benytte seg av.
  • Vi vil få et busstilbud som er fleksibelt for innbyggerne.

Mange vil innvende at dette blir dyrt.

I planen for avbøtende tiltak i påvente av ny Rv19 foreslås det nye bussholdeplasser ved rådhuset kostnadsestimert til to mill. pr. stykk. Det foreslås videre gang og sykkelbru over kanalen kostnadsberegnet til 30 til 60 millioner kroner, avhengig av valg løsning. Vårt forslag vil ikke kreve noen investeringer utover investeringer i materiell. Vi kan bruke det veinettet vi har.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken