Infrastruktur i Moss handler om mer enn gang- og sykkelveier

Prioritet: – Politikerne i Moss må i større grad enn hittil være premissleverandører. Byen og dens innbyggere og næringsdrivende bør stå i høysetet, skriver Yngvar Sommerstad. Bildet viser Rv19 og trafikken til og fra Jeløy.

Prioritet: – Politikerne i Moss må i større grad enn hittil være premissleverandører. Byen og dens innbyggere og næringsdrivende bør stå i høysetet, skriver Yngvar Sommerstad. Bildet viser Rv19 og trafikken til og fra Jeløy. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

ByutviklingI oppslag i Moss Avis den 4. september i år kan vi registrere at Statens vegvesen, Moss kommune og Østfold Fylkeskommune har dannet gruppa «løpende avbøtende tiltak» sammen med en sykkelgruppe. Gruppas mål er å finne midlertidige tiltak som kan bedre flyten i trafikken i Moss mens man bygger ny jernbane og senere RV 19 gjennom Moss. I og for seg et bra initiativ.

Det er allikevel betenkelig at gruppa kun er sammensatt av offentlige etater og en sykkelgruppe vi ikke vet hvem er. Hva med involvering av byens organisasjoner og næringsdrivende?

Å se på midlertidige og kortsiktige tiltak for å møte de utfordringene vi står overfor er både viktig og riktig. Noen løsninger kan gjøres enkelt og uten konsekvenser for de næringsdrivende i byen, så som å sløyfe gangfelt over RV 19 og å sluse gående/syklende inn i bakgater eller sidegater. Derimot er det ikke greit å endre et mer omfattende trafikkmønster uten å ha involvert de ovenfor nevnte - f. eks. representert gjennom «Moss i Sentrum» og Gårdeierforeningen, evt. andre aktuelle organisasjoner.

Det bygges og rehabiliteres enormt i Moss for tiden. Moss kommunes oppgave er å legge forholdene til rette for byens befolkning for skoler, barnehager, kultur, vei, vann og avløp og annen infrastruktur mm. Moss kommune gjør her en enorm innsats for innbyggerne og for de næringsdrivende og utbyggere. Spørsmålet vårt er om vi kan gjøre enda bedre i et utvidet samarbeid der flere stemmer kommer til orde?

Store utbygginger som på Kambo, Høyda, Jeløy og sentrum er under planlegging og realisering. I tillegg skal det etableres ny havn, stasjon og store utbygginger rundt det nye stasjonsområdet. Vi er inne i en kraftig vekstfase, uten at vi har noen løsning på de overordnede trafikale utfordringene så som RV19 og kollektivtrafikken. Inn- og utfarter til byen er den store utfordringen man ennå ikke har løst.

For å kunne håndtere de utfordringene vi står overfor i den vekstperioden vi er inne i, kreves det vel gjennomtenkte planer. Slike planer blir først gode og gjennomførbare med god involvering, kommunikasjon og informasjon.

Politikerne i Moss må i større grad enn hittil være premissleverandører. Byen og dens innbyggere og næringsdrivende bør stå i høysetet. Statens veivesen, Bane Nor, Fylkeskommunen eller Samferdselsdepartementet bør ikke være premissleverandørene.

Hvordan kan man så løse de kortsiktige og mer langsiktige infrastruktur-spørsmålene?

Snart kommer det et mer konkret forslag fra gruppa «avbøtende kortsiktige tiltak» uten at byens organisasjoner har vært involvert. Vi venter i spenning på tiltakene og reaksjonene. For de næringsdrivende og utbyggerne er det viktig å se på konsekvenser av de forslagene som kommer. Tilgangen og tilgjengeligheten til sentrum er avgjørende for utviklingen.

Sentrum skal i fremtiden bygges opp rundt service, kultur og opplevelser. Her skal administrasjonen og offentlige kontorer ligge og være tilgjengelig for innbyggerne. Kulturopplevelser, kulturhus, hovedscene med mer skal det også legges til rette for i sentrum. Opplevelser i form av interessante forretninger, varierte moderne serveringssteder, parker, lekeplasser og et yrende uteliv er noen av ingrediensene som skal prege byen vår fremover.

Løsningen for å dempe trafikkaoset gjennom byen, ligger først og fremst på tre trafikale elementer – fergetrafikken, havnetrafikken og Jeløytrafikken. For å avhjelpe situasjonen på kort sikt, må man dempe bilbruken til og fra Jeløy.

Gang- og sykkelstier avhjelper noe i deler av året. Det store grepet som kan avhjelpe på kort sikt, er å forbedre tilgjengeligheten for kollektivtilbudet.

Busstilbudet må bli mye bedre, med hyppigere avganger fra hele Jeløy og med liten eller ingen kostnad for brukerne i minimum i perioden når det graves i store deler av byen. Vi må og bør stille krav til at aktørene som er involverte, bidrar økonomisk til en løsning i en for byen vanskelige tid.

I denne tiden hvor kollektivtilbudet blir bedret, bør vi benytte anledningen til å promotere tilbudet og endre befolkningens kjørevaner. Vi står foran en revolusjon når det gjelder transport. Førerløse busser er allerede en realitet og vil utvikles hurtigere de nærmeste årene. Moss bør her ligge i forkant og være med på prøveprosjekter.

Riksvei 19 - inkludert fergetrafikken - er et statlig anliggende. Det er riksveien over fjorden som i det vesentlige benyttes til varetransport med store tunge vogntog og personbiler som skal videre til andre steder i landet. Fjordforbindelsen er også en viktig avlastningsvei for Oslo og gjennomgangstrafikken der.

For Moss sin del, vil det være svært uheldig om man velger en fremtidig løsning der man trekker trafikken gjennom/under byen. Man er i ferd med å etablere planer for et trafikknutepunkt ved det nye stasjonsområdet der man presser fergetrafikk, Jeløytrafikken og havnetrafikken inn i samme punkt i Moss sentrum.

Løsningen bør heller ligge i å flytte fergeleiet, fergetrafikken og havnetrafikken inn i tunell fra Klevberget og direkte ut på E6 via Årvoll. Vi ser ingen annen og bedre løsning. Vi har heller ikke hittil erfart sterke motargumenter fra byens befolkning, næringsdrivende og investorer/utbyggere. Jeløytrafikken derimot er et indre anliggende tilhørende Moss. Det vil vi under overfor nevnte forutsetninger kunne håndtere både nå og i fremtiden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags