Da er valgkampen lagt bak oss og den resulterte i at Erna fortsetter som statsminister og jeg er valgt inn som stortingsrepresentant fra Østfold. Det er en spennende oppgave jeg ser frem til å ta fatt på. Jeg lover å fortsatt være tilgjengelig og lydhør for de som har innspill eller kommentarer. Som ordfører har jeg forsøkt å være alles ordfører, nå vil jeg gjøre mitt ytterste for å representere alle Østfoldinger. Tusen takk til alle de som har stemt på oss og ikke minst tusen takk til alle de frivillige som har stått på gjennom valgkampen. Dette er en lagseier!

Det å bli stortingsrepresentant betyr at jeg fra 1. oktober fratrer som ordfører i Moss.

Det er selvfølgelig med blandede følelser. Jeg har hatt gleden av å få være byens ordfører i seks år. Det har vært en ære å få lov til å representere den flotte byen vår. Jeg har gjort mitt ytterste for å fremstå som en ordfører for alle og for å fronte den politikken bystyret til enhver tid har vedtatt. Bystyret har levert mye god politikk disse årene.

Kommuneøkonomien er bedret samtidig som eiendomsskatten er redusert, kommunen får gode resultater på en rekke ulike barometer, medarbeidertilfredsheten har økt, kommunens sykefravær er redusert, vi er i ferd med å bygge ny kommune sammen med Rygge, vi er i gang med å bygge nye Hoppern ungdomsskole, oppgraderingen av Parkteateret og samfunnssalen til regional kulturhus starter snart opp, oppgraderingen av Bellevue er gjennomført, Kirketorget er oppgradert til en flott samlingsplass i byen, kunstisen i Kirkeparken åpner i november, fjerningen av høyspenttraseen i nordre bydel er endelig vedtatt, skoleresultatene og trivselen i Mosseskolen har økt, vi har åpnet frivillighetens hus, vi er flere år kåret til kulturkommunen i fylket, selskapet «Moss i sentrum» er etablert, reguleringsplanen for jernbanetraseen gjennom byen er vedtatt, RV19 er for første gang inne i Nasjonal transportplan, mange nye arbeidsplasser er etablert og vi er godt i gang med store og spennende transformasjoner av tidligere industriområder til nye innovative bydeler.

Listen er kunne vært mye lenger, men dette er gode eksempler på noe av det vi sammen har realisert de siste seks årene.

Jeg opplever at Mossingene i dag er mer stolte av byen sin enn for få år siden. Det var det jeg gikk til valg på i 2011. Mitt ønske for Moss er at denne utviklingen vil fortsette. Vi har en by vi virkelig kan være stolte av! Vi har en blomstrende frivillighet og et blomstrende idretts- og kulturliv vi må vite å sette pris på. Men stolthet handler også om å bidra til å fremsnakke byen vår. Selv om alle ikke er enig i alt som skjer så er det allikevel nok av ting vi er fornøyde med.

Jeg håper vi kan bli enda flinkere til å vise dette.

Det skal alltid være rom for å være uenige – det er det som er demokrati og det er det som skaper konstruktiv debatt. Jeg oppfordrer allikevel til å bruke energien på å debattere de sakene som ikke er vedtatt og der man har reelle muligheter for å skape endring. Moss er kjent for sine «omkamper» og i tillegg til å kunne forsinke viktige prosesser bidrar det til et stort energitap. Det er energi som heller kunne vært brukt til å påvirke viktige beslutninger som ligger foran oss.

Skulle jeg ønske meg noe på vei ut av ordførerkontoret så er det at vi i større grad har lyst til å jobbe samme for byens beste. La oss diskutere på vei frem til vedtak og stå sammen etterpå. Jeg oppfordrer oss også til å tenke på hvilke ord vi bruker i debattene.

I dag vet vi ikke hvem som overtar ordførerstolen, men mitt håp er at vedkommende tas godt i mot og får mulighet til å forme ordførerrollen underveis. Moss står ovenfor to viktige år der hovedfokus må være på å bygge nye Moss og planlegge byjubileet i 2020. Disse årene bør brukes konstruktivt og godt. Mitt håp er at de store ideologiske kampene utsettes til valget i 2019 da velgerne i Rygge og Moss skal sette sammen det første kommunestyret for nye Moss. Først da vet vi hvilken retning den nye kommunen vil ta.

Tusen takk for at jeg har fått lov å være byens ordfører i seks år!