Det er jo ikke første gang det stilles spørsmål  om den tidligere ordførerens dømmekraft. Jeg er av Moss Avis' redaktør blitt kritisert for å være for hard i klypa i min kritikk av bl.a. tidligere ordfører. Nå tror jeg svært mange spør om hvordan den tidligere ordføren kunne bli valgt som leder av kontrollutvalget. En mer inhabil person kunne neppe vært valgt.

Tidligere ordfører Pettersen har sikkert gjort mye bra for Moss, like sikkert er det at han har ført byen inn i et uføre. Etterlønnsaken er en bagatell, og han har sikkert fulgt reglene. Men har vist dårlig skjønn. Bystyrevedtaket vedr. BaneNOR eiendom er sikkert også formelt i orden, men det er vist dårlig skjønn. At bystyreflertallet avviser det fremlagte jernbanealternativet som kan "redde" Moss og Værla, er et dårlig skjønn.

Det som kan redde tilliten til flertallsstyret blandt politikerne, er at man legger prestisjen til side og tenker: siden det er så stor motstand mot å svinge jernbanen ned i  Værla, og at det nå foreligger et alternativ som ser ut til å være billigere, bedre og som gjør at vi kan få til RV19 under jernbanen, kanskje vi skal bruke et godt skjønn. Noe annet vil være å vise et dårlig skjønn! Er det jeg som tar feil igjen, hr. Redaktør?