Denne uken var Stortingets familie- og kulturkomite på besøk hos de største mediebedriftene i Oslo. På alle møtene var mediemangfoldet et sentralt tema. Dette er også en verdi vi setter høyt politisk. I den nylig presenterte Jeløya-avtalen mellom Høyre, FrP og Venstre skriver vi at mediepolitikken skal legge til rette for ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet. Videre at vi gjennom mediepolitikken skal bidra til god nyhetsproduksjon over hele landet.

For å sikre dette mangfoldet må vi bidra til å skape en balanse mellom det offentlige finansierte NRK og de øvrige medieaktørene. Derfor er det viktig å sikre at NRK i minst mulig grad svekker aktivitetsgrunnlaget til medier som henter sine inntekter i markedet.

Fra 1. januar har NRK lagt om sine distriktssendinger. De har kuttet ut sin 15 minutters distriktssending kl 1845 og presenterer nå tre korte nyhetssendinger i løpet av kvelden. Samtidig har de besluttet at distriktskontorene skal bruke mer ressurser på sine nyheter på nett. Dette er nyheter som er gratis tilgjengelig for alle, og som kommer i direkte konkurranse med alle nettaviser som finansieres gjennom abonnementer og annonser.

Denne omleggingen bekymrer Høyre og den bekymrer en samlet mediebransje utenfor NRK. Jeg frykter dette bidrar til en konkurransevridning som landets avishus taper på.

NRKs omlegging fører også til mindre og dårligere regional mediedekning på TV. Mange tilbakemeldinger tyder på at dette er en oppfatning mange TV-seere har. Omleggingen medfører at det nå kun er korte nyhetsinnslag og de lengre og mer grundige nyheter forsvinner. Dette tabloidiserer NRKs regionale nyheter. NRK har en viktig rolle som regional nyhetsaktør og den rollen klarer de ikke å ivareta like godt med denne omleggingen. Jeg er opptatt av at NRKs distriktskontor skal være nettopp det. De skal speile det nyhetsbildet som utspiller seg i sin region.

I disse dager jobber Medietilsynet med sin rapport om NRK, som skal si noe om hvordan de bidrar til mediemangfoldet. Jeg er glad for at kulturministeren har bedt Medietilsynet om å se på hvordan NRK oppfyller sin rolle som allmenkringkaster. Spørsmålet om de oppfyller dette ved regionskontorene blir kanskje et av de viktigste å se på. Jeg tror NRKs omlegging både svekker NRKs rolle som regional medieaktør på TV og det bidrar til en konkurransevridning i NRKs favør.