Å la Vinmonopolet ta over taxfree-salget kan få fatale konsekvenser

Av
DEL

LeserbrevFredag kom utredningen av konsekvensene av å la Vinmonopolet ta over taxfree-salget av alkohol på norske flyplasser. Den viser en betydelig risiko for at flytilbudet i distriktene raseres.

Gir vi Vinmonopolet enerett til alkoholsalg vil det medføre en betydelig risiko for økonomien til flyplassene. For store deler av Distrikts-Norge er småflyplassene et viktig kollektivtilbud, og vi kan ikke risikere at flytilbudet svekkes.

Utredningen viser at Sandefjord lufthavn Torp er mer avhengig av taxfree-inntekter enn Avinor, og Torp vil nok bli nødt til å vurdere en nedleggelse av lufthavnen dersom Vinmonopolet overtar. Samtidig vet vi at dette vil være en endring som gjør det helt umulig for de nye eierne å få gjenåpnet Moss lufthavn Rygge.

Stortingsflertallet ba tidligere i år om at regjeringen skulle legge fram sak om konsekvenser av lovendringer dersom Vinmonopolet overtar taxfree-salget av alkohol på flyplassene.

Utredningen tar opp flere forhold, blant annet at tildeling av driften til Vinmonopolet kan være EØS-stridig. I tillegg stilles det spørsmål ved om Vinmonopolet som alkoholpolitisk virkemiddel kan ha som oppgave å øke inntektene til flyplassene, noe som er i strid med deres samfunnsoppdrag.

Det er allikevel lønnsomheten og betydningen for kortbanenettet som tillegges vekt i utredningen.

Bortfall av taxfree-inntekter vil kunne bety økte start og passasjeravgifter og færre flyruter, fordi det er begrensede muligheter for å finansiere ulønnsomme lufthavner i konkurranse med andre gode formål i statsbudsjettet.

Det er rett og slett for mange forhold som taler imot. Men det aller viktigste kommer vi ikke unna, og det er hensynet til alle som er avhengig av et godt flytilbud i distriktene. Fra Høyres side håper vi derfor at vi får et flertall med oss på Stortinget for å videreføre dagens politikk på dette området.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags