Tilbakesendelsen av LTP styrker ikke forsvaret

Av