Om traseer, tog og uklare beslutninger. Hvem er sjuende far i huset?

Hvor skal toget gå i fremtiden: Gruppeleder i Sarpsborg KrF, Ståle Solberg, stiller spørsmål ved jernbaneprosessen og hvem som har mandat til å mene. – Er det kommunene eller Jernbaneforum Øst som bestemmer, undrer han. foto: geir hansen

Hvor skal toget gå i fremtiden: Gruppeleder i Sarpsborg KrF, Ståle Solberg, stiller spørsmål ved jernbaneprosessen og hvem som har mandat til å mene. – Er det kommunene eller Jernbaneforum Øst som bestemmer, undrer han. foto: geir hansen

Av

Ståle Solberg,Gruppeleder Sarpsborg KrF

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Aktuell kommentarDet hevdes at jernbanetraseen via sentrum i Fredrikstad og Sarpsborg er bestemt. Det gir svakest konkurransekraft mot E6, lengst reisetid Oslo–Halden, svakest konkurransekraft på gods, store kostnader og størst konflikt med by, bolig og kulturminner. Hvem tok beslutningen og når ble det bestemt?

Har Fylkestinget bestemt traseen? I SA den 23. desember avklarer Olav Moe, leder for fylkets samferdselskomité, at Fylkestinget kun er høringsinstans. Kommunen er planmyndighet. Av fylkestingets sak 21/2009 fremgår for øvrig at traseen via byene er bestemt. Har Stortinget bestemt traseen? Effektiv forbindelse berører nasjonale interesser på person og godstrafikk, norske eksportbedrifters konkurransekraft, pendling til Oslo og forpliktende klimaavtaler. Stortinget bevilger penger forutsatt at traseen er godt forankret faglig og lokalt, og Stortinget bestemmer traseen ved statlig regulering. Har Samferdselsdepartementet bestemt traseen? I brev av 8. september 2016 klargjør Samferdselsdepartementet: «Bygging av jernbaneinfrastruktur er underlagt bestemmelsene i plan og bygningsloven. Kommunene er normalt planmyndighet. Det vil i utgangspunktet derfor være kommunene

som fatter vedtak om trasé. I tilfeller der ulike lokale beslutninger kommer i konflikt, enten med hverandre eller regionale og nasjonale interesser, finnes det mekanismer for tvisteløsninger i lovverket.»

Har Samferdselsministeren bestemt traseen? På Hafslund i september uttalte han: «Ikke kom til meg og begynn og klag, for jeg kommer ikke til å overstyre det som er vedtatt lokalt.»

Har «Jernbaneforum Øst» eller «Koordineringsutvalget for Østfoldbanens Vestre linje» bestemt traseen? Det kan se slik ut. Herfra ble det sendt meldinger til Jernbaneverket og Stortinget i 2010 og 2011 om at Østfold hadde bestemt seg og var enige om traseen via byene. Først i 2015 og 2016 ble dette kjent. Nevnte forum har ikke mandat eller myndighet. Har Sarpsborg kommune bestemt traseen i Sarpsborg? Ifølge plan og bygningsloven, Samferdselsdepartementet og Samferdselsministere skulle svaret vært ja. Svaret er nei.

I sak 100/2016 skriver Sarpsborgs ordfører: «Den nåværende prosessen har startet med en mulighetsstudie (2011) og en konseptvalgutredning (2012), slik regjeringen forutsetter.» Traseen var bestemt før prosessen startet. Bystyret ble involvert først i 2012 og da kun som høringsinstans. Da var Rolvsøyalternativet valgt bort. Den 7. desember 2016 hadde bystyret saken for første gang som planmyndighet. Da ble saken utsatt. Rolvsøyalternativet har aldri blitt presentert for Sarpsborg bystyre.

Da blir spørsmålet: Hvem er sjuende far i huset?

Sarpsborgs ordfører uttaler følgende til Sarpsborg Arbeiderblad (SA) 18. desember: «Sarpsborg bystyre må for all del ikke basere sin beslutning på en villfarelse om at kommunen kan pålegge Jernbaneverket å planlegge eller bygge en jernbane som Jernbaneverket selv ikke vil ha.» «Jernbaneverket vil ikke ha stasjon på Rolvsøy», sier Jernbaneverket selv i Fredriksstad Blad 15. desember 2015, men de tar ikke ansvaret for avgjørelsen. «Konsept ØB4B (traseen via byene) er besluttet av Stortinget,» hevder de. I SA 26. desember 2016 peker Brusevold (AP) på Fredrikstad: «Det er nå engang slik at vi i Sarpsborg ikke kan pålegge Jernbaneverket å utrede traseer i andre kommuner, når de kommunene allerede har bestemt seg for hvor dobbeltsporet skal gå i deres kommune, og Jernbaneverket selv ikke vil. Vi i Sarpsborg kan heller ikke si at Fredrikstad skal ha sin jernbanestasjon på Rolvsøy.»

I «Fredrikstad–kommuneplanens arealdel» fra 2007 heter det: «Nytt dobbeltspor og stasjon på Grønli er vist som juridisk bindende.» Har Fredrikstad kuppet saken ved å bestemme seg først? Fredrikstad kommune bestemmer ikke over Sarpsborg.

Brusevold er bekymret for at Sarpebroa kan falle ned. Det kan den. Om denne saken ikke rettes har vi ikke demokrati. Det er verre. Om vi har oppfattet ordføreren rett mener han at bystyret skal bestemme traseen, i betydning detaljene, men at konseptet «via byene» er bestemt. Da blir spørsmålet: Hvem bestemte konseptet, og når ble konseptet bestemt?

Brusevold kommer med et kraftig spark til Solvik – Olsen i SA 26. desember: «Jeg må også få si at jeg synes Samferdselsministeren kunne ha vært tydeligere. Når begge leire tar hans uttalelser som støtte for sitt syn, har han vært særdeles utydelig.» Vi mener Samferdselsministeren har vært konsistent, men at han nå må rydde opp. Samferdselsministeren har ansvaret for Jernbaneverket som hevder traseen er bestemt av Stortinget. Om det er riktig må Sarpsborg forholde seg til det. Samferdselsministeren må klargjøre hvem som faktisk er sjuende far i huset med mandat til å bestemme traseen. Samferdselsministeren må klargjøre hva som er Sarpsborg bystyre sin rolle.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags