- Amatørmessig av BaneNor

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Debatt Det pågår nå en dialog mellom kommunene og Bane NOR om lokalisering av deres toghensettingsplass knyttet til gjennomføring av baneutvidelsen fra Moss og sørover i fylket. Det drøftes nå to alternativer lokaliseringer. Det nordre alternativet er på nordre del Kambo og det søndre alternativet ca. en km sør for Halmstad. På Kambo er det snakk om ca. 200 da. mens det på Halmstad er aktuelt med ca. 70 da. Ut fra en viss kunnskap om landskapet er disse alternativene helt forskjellige, Halmstadalternativet ligger i et flatt og sårbart kulturlandskap på Raet som gjør at dette store anlegget vil bli meget eksponert. Kamboalternativet ligger i et småkupert landskap mellom jernbanen og E-6 helt nord i Kambo. Dette området består bl.a. av eldre verdifull stor eikeskog som vil kunne skjerme anlegget i forhold til omgivelsene.

Hva er sakens kjerne? Nå har de forskjellige alternativene vært drøftet i flere sammenhenger uten at det har vært en formell høringsrunde. Det som er klart er at nå må Bane NOR ta standpunkt og kjøre i gang en formell reguleringsprosess. Utgangspunktet må være at det fremmes et utkast til en STATLIG REGULERINGSPLAN. Reguleringsprosessen kan ikke overlates til kommunene. Vi har allerede dårlig erfaring med at Moss kommune ble overlatt reguleringsansvaret for jernbaneutbyggingen av stasjonsområdet med tilknyttede tunnel – arbeider.

Konsekvensanalyser. Gjennom en statlig reguleringsprosess må det utarbeides brede konsekvensanalyser både i forhold til landskap, grunnforhold, vann – og avløpsforhold, og hva slags konsekvenser anlegget vil ha i forhold til omgivelser og arealbruk. Ikke minst må støyforholdene og driftsmessige forhold klarlegges fordi mye av virksomheten vil foregå om natten. Dette vil igjen stille lovmessige støykrav med reduserende støyskjerming. Vann – og avløpsforholdene er helt sentrale i det det ved parkeringen av togene skal foretas omfattende rengjøring som vil kreve store mengder tilførsel av vann med tilsvarende avløpsforhold.

Hvor er kommunene? Jeg syntes det er merkelig at kommunen(e) ikke har stilt krav om at det straks må igangsettes en formell reguleringsprosess. Det ser ut til at de også her er med på det spillet Bane NOR er kjent for i andre sammenhenger, hvor de driver en uthalingstaktikk for å slippe å stå til ansvar for en upopulær planprosess som til de grader er kommet skjevt ut. Om dette anlegget skal stå ferdig til 2024 begynner det å haste.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.