Ny Kurs sier nei til togparkering

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Kronikk Valg av togtrasse som er vedtatt i Moss Bystyre og som Bane Nor nå er i gang med å bygge, medfører store problemer med videre planlegging av Rv19 og ikke minst valg av parkeringsplass for tog.

Ny kurs godtar ikke Bane Nor sine forsalg om parkering hverken på Kambo eller Halmstad.

BaneNor, Moss og Rygge kommuner kunne unngått de utfordringene vi nå står oppe i. Hadde det blitt vedtatt utredning av alternative traseer, ville det vært rikelig med muligheter for etablering av tog parkering uten at dette hadde ødelagt og forringet bomiljøene for lokalbefolkningen.

Når man på grunn av sine vedtak ikke lenger har denne muligheten vil det ikke være ensbetydende med at man kan se bort fra lokalbefolkningens interesser og behov.

I Ny kurs har vi merket oss at det i planene blir vektlagt mange forhold som man må ta hensyn til. Jord, skog, miljø, dyreliv og planter blir viet oppmerksomhet. Hensyn til folk og deres behov er fraværende.

Nå hjelper det ikke å være etterpåklok, det gir ikke resultater. Vedtaket er fattet og arbeidet har startet. Det betyr ikke at vi har rett til å overse innbyggerne på Kambo og Halmstad. Ingen skal ha rett til å redusere livskvaliteten for innbyggerne, heller ikke BaneNor.

Nye Moss Kommune er nå midt inne i arbeidet med en kommuneplan som skal vedtas i 2020. BaneNors planer gjør det nærmest umulig for Nye Moss Kommune å få laget en god plan for områdene Kambo og Halmstad. I vår nye kommune vil det være særdeles viktig at vi evner å utvikle Kambo og Halmstad til bærekraftige lokalsamfunn med gode bomiljøer, kulturtilbud og rikt utvalg av servicetjenester.

På Kambo foreslår BaneNor å båndlegge 1200 mål for etablering av tog parkering. Samtidig arbeider kommunen med kommuneplan. Det eksiterer allerede i dag planer om en massiv utvikling av bydelen. Mer en 1000 nye boenheter vil kreve utvikling av infrastruktur. Utvikling av infrastruktur vil kreve areal.

Ny Kurs i har i sitt valgprogram vedtatt at vi skal sikre arealer for forbedring og utvikling av infrastruktur. Med BaneNors planer på Kambo vil mulighetene for gode løsninger bli kraftig redusert. Kambo har i alle år vært stemoderlig behandlet. Bydelen sliter med trafikkproblemer og store avstander som ikke er tilstrekkelig knyttet sammen med gang og sykkelveier som sikrer trygg ferdsel for myke trafikanter. Bydelen har også andre problemer og trenger sårt tiltak for å fremme involvering og deltakelse. Deler av Kambo trenger også tiltak for forskjønning slik at den kan fremstå som attraktiv for innbyggerne, et sted de kan være stolte av.

Innbyggerne klager på avgitte løfter som ikke blir innfridd og tilliten begynner å bli lav. Skal vi oppnå målet om at Kambo skal bli en livskraftig bydel som kan utvikles på en god måte, må kommunen nå ta bydelen og dens utfordringer på alvor.

Når det gjelder Halmstad er problemstillingen mye av den samme. På Halmstad planlegger BaneNor tog parkering i et område som kommunen har regulert til boligformål. Utviklingen av området har pågått en tid og byggingen nærmer seg slutten. BaneNor sine planer innebærer at nye boliger må rives. Området ligger i det mest sentrale området av Halmstad med få minutters gange til skole og andre servicetilbud. Planen vil også legges beslag på verdifulle landbruksarealer og god matjord vil gå tapt.

Utvikling av et lokalsamfunn krever at man må legge forholdene til rette for de som bor der samt utvikle områder for økt tilflytting. Det er stor fare for at planene til BaneNor vil resultere i fraflytting.

Derfor må Moss og Rygge nå si et tydelig NEI til tog parkering fordi dette vil være en forutsetning for å kunne utvikle en god kommuneplan for Kambo og Halmstad. Samtidig må kommunen vise at man virkelig ønsker en god utvikling i bydelene. Det finnes eksisterende planer som kan iverksettes uavhengig av kommuneplan.

Kambo og Halmstad fortjener vår støtte fra oss alle, og vi må vise det i praksis gjennom vedtak og handling.

LES OGSÅ:

Bane NOR inviterer seg inn i løvens hule: – Greit nok, men vi vil ikke ha togparkering

– Togparkering må ikke få hindre knutepunktutvikling

Vil ha flere milliarder og ingen forsinkelser på riksvei 19

Om tog, togparkering og verdivalg

Bane NOR vil lokke med bedre togtilbud: Men ordføreren spretter ikke champagnen

Jobber for et bedre togtilbud på Østfoldbanen 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken