Om tog, togparkering og verdivalg

Hvor: Skal toget til Råde eller Kambo?

Hvor: Skal toget til Råde eller Kambo?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Debatt Jernbanemyndighetenes mangelfulle planlegging og koordinering har brakt kommunene i Mosseregionen i en vanskelig situasjon. I siste akt av «InterCity-dramaet» gjennom Moss har Bane NOR plutselig oppdaget et akutt behov for henstillingsplass til togene som skal trafikkere linjen, og peker på fire mulige alternative plasseringer: Kambo og Halmstad i nye Moss – og to i Råde, men ingen av kommunene ønsker å huse et slikt anlegg, og Bane NOR vil om nødvendig anmode departementet om bistand i form av statlig ekspropriasjon.

Det er vel neppe grunn til å anta at samferdselsministeren vil peke på noen andre alternativer enn de som nå er lagt fram av Bane NOR, og dermed begynner spillet om hvor «Svarteper» skal havne.

I Moss Avis 19. mars går rådepolitikere kraftig ut mot Moss Arbeiderpartis forslag om å plassere anlegget i Råde. De peker på Kambo som det beste alternativet og begrunner det først og fremst med jordvernhensyn.

Det er ikke urimelig at man i Østfold er opptatt av landbruk og jordvern, men det er altså ikke slik at Kambo-alternativet er uten konsekvenser for dyrket mark. Det er gjort beregninger som antyder at minst 40 dekar vil gå tapt med dette alternativet, og uten at jeg kjenner presise anslag over konsekvensene i Rådealternativene, er det grunn til å anta at forskjellene er ganske marginale all den stund arealbehovet der er betydelig mindre enn i Kamaboalternativet.

Kamboalternativet er teknisk komplisert, vil kreve en planfri kryssing i minimum sju meters høyde over dagens linjenivå og beslaglegge tre ganger så stort areal som de andre alternativene. Kostnadene blir også betydelig høyere, og anlegget planlegges plassert tett opp til et utviklingsområde med hundrevis av eksisterende boliger og nye hundrevis av planlagte boliger.

Jeg blir litt forbauset når rådepolitikerne stiller spørsmål ved hvorfor det skulle være problematisk å plassere anlegget nord for Moss. Det er betydelige problemer knyttet til en slik løsning og disse er utførlig beskrevet i Bane NORs egne utredninger. Er det mulig at de aktuelle politikerne ikke har satt seg godt nok inn i saksdokumentene før de går ut med sine synspunkter?

Det er ikke teknisk umulig å legge et togparkeringsanlegg på Kambo, men er det dermed forsvarlig og samfunnstjenlig å velge det alternativet som er mest arealkrevende, ruvende og teknisk komplisert, i et tett befolket område hvor mange mennesker får sitt bomiljø ødelagt?

For undertegnede blir dette først og fremst et spørsmål om verdivalg: Relativt marginale forskjeller i jordverninteresser stilt opp mot rasering av bomiljøet til mange hundretalls mennesker. Jeg forventer at våre politikere, sentrale så vel som lokale, i valget mellom mulige alternativer, legger avgjørende vekt på hva som er til minst belastning og skade for de menneskene som de er valgt av og som de skal ivareta!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.