En varslet katastrofe

Gal retning: – På tross av politisk vedtatte mål om å få mer gods over fra vei til bane og sjø går utviklingen i feil retning, skriver Siv Henriette Jacobsen om deler av transportsektoren. foto: terje holm

Gal retning: – På tross av politisk vedtatte mål om å få mer gods over fra vei til bane og sjø går utviklingen i feil retning, skriver Siv Henriette Jacobsen om deler av transportsektoren. foto: terje holm

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DEBATTDet er grunn til å forvente at antall trailere som kommer inn til Norge over Svinesund vil eksplodere når bommene på brua tas ned om to år. Det er i så fall en godt varslet katastrofe.

70 prosent av alt landbasert gods som kommer inn til Norge, kommer inn over Østfold. 50 prosent av dette kjøres over Svinesund, og 20 prosent over Ørje. Kun 1 prosent av dette godset går på bane. 3 000 lastebiler kjøres over Svinesund hver eneste dag, og det antallet øker med 5 prosent i året.

Når de utenlandske vogntogene først har kommet inn til Norge, så søker de nye oppdrag i Norge. Dermed oppstår et fenomen som heter kabotasjekjøring. Utenlandske vogntog utkonkurrerer Norske gjennom Sosial dumping. 70 prosent av de utenlandske sjåførene har ikke den lønna de har krav på, og mange av bilene er dårlig skodd for norske forhold. Kabotasjekjøring øker i stadig større grad, og den undergraver også jernbanetransporten av gods internt i Norge.

På tross av politisk vedtatte mål om å få mer gods over fra vei til bane og sjø går utviklingen i feil retning. 2018 var et trist år for norsk godstransport på bane. Prosenten gods som kjøres på bane går stadig ned og de store transportørene, slik som CargoNet sliter mer og mer. Alt dette kunne det ha vært gjort noe med, dersom regjeringen hadde vist noen som helst politisk vilje til det. I stedet har de innført en egen baneavgift som gjør det enda dyrere å frakte gods på bane. Det er et uttrykk som heter «Mens gresset gror, dør kua», men her venter man ikke på at kua skal dø av seg selv, her tar man aktivt livet av kua og innfører avgifter på noe man ønsker mer av!

Rett før jul fremmet opposisjonen på Stortinget et forslag med åtte konkrete tiltak for å få mer transport over fra vei til bane og sjø. Disse forslagene kom etter innspill fra bransjen selv. Likevel ble alle nedstemt av regjeringspartiene. På seks år har ikke regjeringa foretatt seg noe som får mer gods over fra vei til bane og sjø, snarere tvert imot.

Det minste man kan gjøre, er å kompensere for baneavgiften. Det er helt uhørt å innføre en avgift på det man ønsker mer av. Så bør man forenkle for godstransporten på både bane og sjø. Godstransporten på sjø har 26 ulike typer avgifter å forholde seg til. Konkurransefordelen for veien er altfor stor.

Mer gods over fra vei til bane og sjø vil styrke norsk lastebilnæring som vil får flere oppdrag og redusere antall utenlandske vogntog. Men det ønsker ikke den norske regjeringen og om to år vil det være enda mer gunstig å frakte gods på vei inn til Norge.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags