Bypakker og bomringer: Vi vet at snart kommer også Moss med i galskapen!

Bil, ikke billig: – Avgiftene for å bruke bil blir gradvis verre enn eiendomsskatten, som også er blitt beleilig for politikerne å ty til for å få trukket inn mer av kjøpekraften, skriver Gunnar Listerud.

Bil, ikke billig: – Avgiftene for å bruke bil blir gradvis verre enn eiendomsskatten, som også er blitt beleilig for politikerne å ty til for å få trukket inn mer av kjøpekraften, skriver Gunnar Listerud.

Av
DEL

KRONIKKDet er mye en kan forundres over når det gjelder hva politikerne driver med. Ordet politikk kommer av det greske ordet «politikos» og betyr det som angår byen eller staten. Det handler om fordeling av goder og byrder i et samfunn. Politikk er den virksomhet innen et sosialt system som innebærer at mål blir satt, prioriteringer ordnet, verdier fordelt og virkemidler valgt og anvendt.

I et demokrati er politikerne folkets utvalgte representanter for at vi skal unngå det som romerne gjorde; møte opp på torget når det var behov for beslutninger. Kanskje er tiden moden for å ta i bruk torget igjen? Det virker i mange sammenhenger som om politikerne ikke lenger har evnen eller viljen til å styre etter folkets vilje.

Når vi opplever at politikerne i de ni største byer og byområder i Norge har bestemt at det skal opprettes bypakker for biltrafikken for til sammen 215 milliarder kroner der det viser seg at bare 69 milliarder av pengene skal gå til veier er tiden inne for reaksjoner. Det viser seg at mesteparten av det bilistene blir tvunget til å betale skal brukes til alt mulig annet enn veier.

Bypakker med bomstasjoner er etablert i et samarbeid mellom lokale og sentrale politikere samt samferdselsbyråkrater. I flg. undersøkelser som Faktisk.no har gjort (6. september 2018), er oppretting av bypakker eller bomstasjoner ingen impulshandling. Det er en møysommelig prosess der lokale politikere, Stortinget, Statens vegvesen, Vegdirektoratet og Regjeringen (Samferdselsdepartementet) er med i beslutningene før en bypakke kan iverksettes.

En rask undersøkelse på Google viser at det myldrer med betalingsbommer rundt om i landet. Bare i Oslo er det i dag 29 bomstasjoner. Fra 2019 skal antallet økes til 85! Vegdirektoratet regner med at bilistene i løpet av 2018 vil betale mer enn 10 milliarder kroner i bompenger.

Derfor er Østfold Frps to Stortingsrepresentanters påstand i et innlegg i Moss Avis 6. september 2018 er vel drøy og kjekk. Der skriver de blant annet at «Det er slutt på at bilen skal defineres som luksus og melkeku for staten til alle andre formål.» Det viser seg at alle partier, inkludert Frp, gjennom alle bypakker som vedtas er med på å legge store byrder over på bileierne. Her er det ingen partier som reserverer seg når det kommer til vedtak, det være seg lokalt i kommunestyrer og fylkesting og/eller sentralt i Stortinget.

Å bygge og utvikle infrastruktur og kommunikasjoner som har forfalt over mange år skyves elegant over på de som er avhengig av bil for å kunne leve et normalt liv. Folk må til og fra sitt arbeid, barn må kjøres til og fra barnehager og/eller skoler og forskjellige aktiviteter etter skoletid. Kanskje har normale familier et sosialt liv som også bør pleies?

Det er riktig som de to Frp politikerne Ulf Leirstein og Erlend Wiborg skriver; «Bilen er et nødvendig gode som gjør at hverdagen henger sammen for både privatpersoner og bedrifter».

Å ha egen bil ønsker visse grupperinger skal bli så kostbart at det bare skal være til for de få. Avgiftene for å bruke bil blir gradvis verre enn eiendomsskatten, som også er blitt beleilig for politikerne å ty til for å få trukket inn mer av kjøpekraften. De siste signalene fra regjeringen er imidlertid at den har fått betenkeligheter.

Mye tyder på at regjeringen vil avstå fra å øke bilavgiftene i 2019. Imidlertid er det ingen som vil gjøre noe med bom- og rushtidsavgifter. De skal opp og innkrevingen skal utvides!

Nå er politikerne i gang med bypakker i flg. områder: Nedre Glomma, Grenland, Stavanger, Tønsberg, Drammen, Nord-Jæren, Bodø, Narvik, Ålesund, Bergen, Skien, Molde, Oslo/Akershus.

Vi vet at snart kommer også Moss med i galskapen! Det sprer seg som ild i tørt gress!

Vi lever i et av verdens rikeste land. Et land som i 1960-årene var så heldig å finne olje og gass. Da ble det politisk bestemt at oljeinntektene skulle brukes til å bygge opp fastlands-Norge slik at landet, når oljeeventyret er slutt, skal ha et velfungerende samfunn å presentere for innbyggerne. Pr. i dag har oljefondet en markedsverdi på mer enn 8600 milliarder kroner. Dette er verdier som er investert i aksjer og verdipapirer rundt om i en urolig verden. For sammenligningens skyld kan opplyses at statens totale utgifter på statsbudsjettet for 2018 er beregnet til 1325 milliarder kroner!

Jeg håper det snart skjer en endring i folks holdning til bruk av oljepenger til investeringer i Norge. Det bør bli anledning til å bruke noe av oljefondet i Norge. Det må være fornuftig å investere deler av oljefondets verdier i prosjekter i Norge. Hva med å bruke ressurser på infrastruktur? Det kan ikke være meningen at de som har behov for å bruke bil skal finansiere veier, sykkelstier, fortau, bussruter og mye mer? Dette er oppgaver som hele samfunnet må være med på å finansiere. Derfor må det skje over statsbudsjettet.

Hva med å bruke oljepenger på oppussing av skoler, universiteter og andre utdanningsinstitusjoner så de kan få en standard på linje med land vi ønsker å sammenligne oss med? Hva med å løfte standarden på våre velferdsinstitusjoner så mennesker som ikke har råd til helseforsikringer kan slippe å stå i kø for behandling? Dette må være mer fornuftige investeringer enn i bygninger og gater i verdensmetropoler.

Er ikke den tradisjonelle velferdsstaten noe som bør beskyttes? Et byggverk som politikerne i mange år har arbeidet for å utvikle? Det virker som dagens politikere er mer opptatt av langt andre ting, ikke minst sine egne posisjoner.

Det merkelige er at samtlige partier er med på kappløpet mot bileierne. Selv om det er vondt for Frps Stortingsrepresentanter å høre det så er de med på galleien sammen med de øvrige partier.

LES OGÅ:

Bompenger og Frp: Et spill for galleriet!

Kun Frp jobber mot bompenger

Hva er Moss Fremskrittspartis alternativ til bompenger? 

Om regjeringens bompengebløff og «dobbeltkommunikasjons-minister» Ketil Solvik-Olsen 

Hvordan kan maktesløshet, redsel og sinne bli konstruktivt? 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags