Trafikken i Moss: – Nå må vi stå sammen

Av
DEL

DebattJeg leste en artikkel i Moss Avis sist lørdag der man kan få inntrykk av at interessekonflikten rundt trafikkproblemene våre her i Moss står mellom lokale politikere på vegne av lokalbefolkningen opp mot næringslivet.

Fra ulike næringsorganisasjoner ble det hevdet at lokalpolitiske innspill skulle sette arbeidsplasser i fare.

Men for meg er et viktig prinsipp i den pågående interessekonflikten at det ikke dreier seg om privattrafikk mot næringsliv, – men lokal trafikk i forhold til nasjonal trafikk!

Det er Moss i en interessekonflikt i forhold til et nasjonalt ansvar. Et ansvar staten har neglisjert i så lang tid at dette nå topper seg og fremstår som en problemstilling uten kortsiktige løsninger til felles beste, – og derfor må noen vike og det er det nasjonale hensyn som nå må vike for lokale behov.

Satt på spissen er det lokale interesser, – så vel private som næringsmessige som må prioriteres fremfor nasjonale ønsker om å benytte vår by som gjennomfartsvei så vel til privat som næringsmessig formål!

Det er for øvrig viktig å ha klart for seg at næringslivet ikke alene betjener seg av godstransport men også i stor grad er avhengig av privatbiler til befordring av folk i arbeid samt til og fra jobb.

Poenget mitt er at konflikten næringsliv versus privat bilisme ikke er riktig tema for strid, – det er lokale interesser (privat og næring) opp imot nasjonale interesser. – Og vi er oppe i en «kortsiktig» problemstilling der statlige interesser må vike for de lokale, – mens de langsiktige løsninger må vi jo alle bidra sammen med staten for å finne løsninger på.

Vi må ikke la oss spille ut ved å slåss innbyrdes her i byen. Så vel lokal privat trafikk som næringstransport må få prioritet før vi tilbyr kapasitet til ferjetrafikken, – og la oss derfor støtte det lokale og tverrpolitiske lederskapet som nå ønsker å fronte oss i denne «kampen».

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags