La oss slå det fast med en gang; det offentlige alene klarer ikke å tilby innbyggerne et godt nok tilbud gjennom et liv.

Allikevel er det sånn at alle bor i en kommune, og kommunene er alles sikkerhetsnett. Mange av våre mest sårbare og utsatte kjenner ikke kommunegrenser, de bryr seg ikke om hvem som skal gi et tilbud eller fatte vedtak. De vet ikke alltid at de trenger hjelp, eller at noen kan hjelpe dem.

 • Når ingen andre instanser kan gi deg et tilbud,
 • Når du er «ferdigbehandlet» i psykiatrien eller helsevesenet generelt,
 • Når ungdom går uten aktivitetstilbud i månedsvis fordi de ikke har kommet inn på videregående skole,
 • Når du som ufør ikke har noe meningsfylt å fylle dagene med, men har litt ressurser til overs,
 • Når eldre sitter alene hjemme og ser på tv, framfor å treffes og prate, gjøre avtaler,
 • Når innflyttere mangler nettverk,
 • Når barn trenger voksne,
 • Når så mange trenger å bli sett og hørt, å bli snakket til eller lyttet til, å bli gått tur med eller kjørt,

da trenger vi i kommunene hjelp. Hjelp til å hjelpe.

Da er det viktig at det finnes så mye frivillighet og så mange organisasjoner der ute som bidrar. Mange av organisasjonene har også medlemmer som har hatt skoen på; som har kjent på utenforskapet, de har kjempet med avhengighet, mange har stått uten noe å gå til.

Vi må slippe dem til, og vi må legge til rette for gode samarbeider til innbyggernes beste!

Mye av dette er enkle tiltak:

 • Et sted å være,
 • Et menneske å snakke med,
 • En telefon, noen som lurer på hvorfor du ikke kom i dag,
 • En  kopp kaffe,
 • Små meningsfulle oppgaver å gjøre,
 • Å utgjøre en forskjell for noen.

Hvert år samler tv-aksjonen inn penger til gode formål.

Gjennom å gå dugnad og ringe på dører med innsamlingsbøsser, kan mange bidra gjennom å hjelpe til med å samle inn penger og med å gi.

Etter beste evne skaffer kommunene innbyggere som trenger det tak over hodet, og det fattes vedtak om de nødvendigste tiltakene. Men det fattes ikke vedtak om medmenneskelighet, om å gjenvinne selvrespekten, om å få tilhøre fellesskapet.

Der må flere bidra.

La oss sammen skape gode lokalsamfunn for innbyggerne våre.

Støtt opp om frivillig arbeid! Støtt opp om årets tv-aksjon hvor pengene går til Kirkens Bymisjon!