30de oktober skriver Moss Avis om jegere som ruster seg seg til kamp mot ulv. Fire av fem av medlemmene i rovviltnmend region fire liker ikke ulv, og har bestemt at de fire ulvene i Hobøl-reviret ikke skal ha livets rett!

Over hundre jegere ivrer etter å få ta liv av de få ulvene…de har uønsket adferd: dreper dyr for sin mat, slik vi gjør! Ulv liker ikke deres deformerte etterkommere og angriper hunder som slippes løs for jakt.

Det ventes bare på velsignelse fra øverste hold.

70 prosent av befolkningen i Norge ønsker ulv skal få leve i landet,og i større antall enn i dag,…det er dessverre et «ikke- tema» for politikere.

Ulven ble totalt fredet i 1973 (på papiret)…men drepes stadig i det som kalles «forebyggende tiltak.».

Norges nasjonaldyr nr. 1: sau har forrett til å ferdes over hele landet. Norske sauebønder avsluttet det tidkrevende arbeide å gjete sau da de fleste rovdyr var skutt ut etter 1880 årene…Det normale svinnet, fe prosent, av sau som bare blir borte, er tragisk, … men intet å gjøre med!

Verre er det med rovdyrene når de skal få «herje» i landet og blir velsignet med landets underskrifter til Bernkonvensjonen: VI FORPLIKTET OSS til å ha LEVEDYKTIGE bestander av store rovdyr som ulv INNENFOR landets egne grenser. Forskere anbefaler det fem dobbelte av det antallet Stortinget har bestemt. Bern konvensjonen skriver: vanlig jakt på ulv er forbudt.

Konflikter yngler i gamlelandet…:død over skadedyrene…det ljomer !!!!!… mens vi dreper 71 millioner husdyr HVERT ÅR i Norge for våre forsultne mager, solid bidrag til ødeleggelser av skog og sult annen steds ved tonnevis av import av soya fra Brasil. OTTE måneder med vinter opplag sau må utholde i fjøs,…mens fire måneder med beiterett er viktigere enn at rovdyr som HØRER TIL i denne del av vår felles klode, som Norge trenger for sin elendige øko balanse.. ..forskere med sine kunnskaper får påbud»TI STILLE!!!!»…..!

Norge hadde 71 helnorske ulv vinteren 2018..det ble skutt ut vel 24 ulv, vi sitter tilbake med stusselig antall 47 ulv, + ca 20 dyr som lever på norsk side av grensen mot naboland.

Erna klager over at dert fødes for få nordmenn i dette landet. Mens sultne flyktninger kastes ut, er iveren til å skyte ulv visst større enn kjønnsdriften?… Antall sau vokser , mens antall ulv minsker, ..og folk med behov for å leve i trygghet har ikke behov for beskyttelse?… Stygge tegn på våre bakstreverske holdninger til å verne om nødvendig liv!!

På tribunen sitter tilskuere fra andre land og undres…merkelig land…….så fattig i all sin rikdom…….!