Slettåsflokken i ulvesona skal skytes som et konfliktdempende tiltak. Konflikten handler ikke om skade på beitedyr – kun 7 sauer ble tatt av ulv i ulvesona i 2016. Konflikten handler om jakt- og utmarksinteresser og en overdreven frykt for ulv.

Bare ett menneske er registrert drept av ulv i Norge, og det skjedde på 1800-tallet. Den sky ulven vil helst unngå konfrontasjon med mennesker. Det er hund og storfe som topper statistikken over angrep på mennesker – uten at vi behøver å frykte disse dyrene av den grunn. Men å demonisere ulven er like meningsløst som å demonisere kua.

Hver gang en ulv angriper et beitedyr eller en hund blir det oppslag i mediene. Samtidig forties de virkelig store tapstallene både for sau og hund.

I 2016 ble 1.600 sauer tatt av ulv i Norge. Det utgjorde litt over en prosent av de 104.500 sauer og lam som omkom på beite, og 9 prosent av de 17.550 sauer og lam som ble erstattet som tapt til rovdyr. Tapene til rovdyr er redusert med over 50 prosent den siste tiårsperioden.

Oversikt fra forsikringsselskapet Agria, viser at 16 hunder ble skadet eller drept av ulv i Sverige i 2017. Samme år ble 8 hunder skutt/skadeskutt, 8 hunder forsvant under jakt, 110 hunder ble skadet/drept av annet vilt enn store rovdyr og 342 hunder ble skadet/drept i trafikken. Tallene gjelder bare for Agria, som forsikrer ca. 40 prosent av hundene i Sverige.

En rapport fra Norsk institutt for naturforskning viser at 400 hunder er blitt drept av ulv de siste 23 årene i Skandinavia. Drøyt åtte av ti angrep på hund skjer under jakt og i nærheten av ulverevir. Eier har ansvar for sin hund og er klar over risikoen ved å slippe hunden løs i nærheten av ulverevir. I slike tilfeller er hunden bare et verktøy for jakta, men ulven får skylda når det går galt. Media er med på kjøret, uten å stille seg det enkle spørsmål: Hvorfor løp hunden løs i et område med ulv?

Det er en tragedie for hver sau og hund som blir drept av ulv. Men det er også en tragedie for hver sau som dør som følge av flått, fluemark, alveld, ryggvelt, beinbrudd og andre skader – og det er her de store tapstallene ligger. Det er også en tragedie for hver hund som blir skutt, løper seg bort under jakt eller blir påkjørt – en stor gruppe som vi hører lite om.

Hver time gjennom beitesesongen dør i snitt 30–40 sauer, de fleste uten å ha vært i nærheten av rovdyr. De inngår i det «normale» svinnet, men de lider ikke mindre av den grunn. Bønder på vestlandet frykter ikke rovdyr, men fluemark som spiser dyrene levende. Det beskrives som de verste pinsler et dyr kan oppleve, og en bonde uttalte at det må være verre enn å bli drept av ulv. Hvor blir det av bildene av disse dyretragediene?

Selv om ulven fjernes helt vil det fortsatt være over 100.000 sauer som lider og dør hver sommer. Det feilretta fokuset på ulv bidrar bare til å forsinke tiltak som kunne gitt effekt. Millionene som går til å erstatte rovdyrdrepte sauer og til å finansiere helikopterjakt og radiomerking av rovdyr, bør i stedet gå til å subsidiere gjeting. Staten bør betale det som gjetingen koster, for å redusere lidelsene for tamme dyr og konfliktene med ville dyr.