67 ordførere fra Trøndelag og Hedmark, og nu 12 fra Østfold henvender seg til Erna Solberg og ber om fortsatt engasjement for å få skutt ut rovdyr så fort der er mistanke at de truer sau på beite. Matsikkerhet er deres bekymring, verdens økende befolkning trenger mat, husdyr på beite er sikker matkilde. I Norge slippes det hvert år ca, 2,4 millioner sau på beite. Sau og lam går som levende åte UTEN vern, for rovdyr dreper dyr for sin mat, slik vi gjør.

I 2017 ble 18126 sau og lam antatt drept av rovdyr,og, kr. 46,3 millioner kroner ble utbetalt i erstatning. Samme år forsvant 120 000 sau og lam på beite, offer for ulykker og sykdom. 5% naturlig svinn UTEN rovdyr angrep…ynkelig husdyrhold.

Vi andre må betale en forsikring i FORKANT og for vern mot eventuelle ulykker, for å få erstatning!

Tusener av tonn saue og lammekjøtt ligger på fryselagre, ca. halvparten gies til rev og mink i bur som skal bli til pels for rikfolk. Bærekraftig matproduksjon...

Den industrielle kjøtt produksjon utgjør ca. 20% av klima ødeleggelser. Tusener av km2 regnskog hugges for dyrking av soya og for beite til kveg. Sau står åtte måneder i året tett samlet innendørs og gumler soya og kraftfor. Vel 90% av alt korn vi dyrker går til mat for dyr som skal drepes for vår mat.

Det går med 17 kg. korn og 20 000 l. vann for ETT kg storfe kjøtt. Bærekraftig matproduksjon? Albert Einstein uttalte; skal mennesker ha noen fremtid på vår klode. må maten bli 100% plantebasert ! I vårt naboland er 10 % vegetarianere…norsk befolkning følger etter.

Sauebønder reduserer visst ikke antall sau. Penger til rovdyrsike gjerder eller til gjeting får sauebønder i andre land ta seg av. Velbeslåtte skogeiere er ivrige ved ustanselig forlange at ulven.skal vekk…den er i veien for deres fritids syssel som jakt. Ordførere ønsker at vår statsminister skal velsigne fortgang i å «ta ut» = skyte flere ulv, om de KAN true husdyr på beite .

Klovdyrbestanden i Norge har mer enn ti-doblet seg etter at rovdyr ble skutt ut for vel hundre år siden 600 millioner har det kostet de siste år for skader på skog og trafikk fra elg. HVOR er rovdyrene? HVOR er det nok av ulv? Ordførere sin vendetta har en betenkelig biklang!

Bekymring for mat- sikkerhet blekner i motviljen mot et rovdyr. En marginal del av befolkningen sine økonomiske interesser er truet med rovdyr som ulv i våre utmarker. Internasjonale forpliktelser, forskeres anbefalinger om femdobling av antall ulv settes glatt til side 70% som ØNSKER levedyktig bestand av ulv oversees.

Vår fauna er i ubalanse ved det store fraværet av rovdyr….mens næringsinteresser vaker i bakgrunnen for saneringen av vår fauna.