Umusikalsk av musikkrådet!

Av

– Jeg oppfatter musikkrådets avgjørelse som en svekkelse av musikkrådet, skriver Torill Sørenssen i dette leserbrevet.

DEL

LeserbrevJeg tror at Mosseregionens musikkråd er i ferd med å fatte en umusikalsk avgjørelse. Styret i musikkrådet ønsker å si opp daglig leder.

På årsmøtet i musikkrådet den 25. februar var ikke oppsigelse av daglig leder på sakslista. Den 20. april, for øvrig 2 dager før daglig leder fylte 70 år, innkalte styret til et styremøte der oppsigelse av daglig leder var tema.

Mosseregionens musikkråd er en paraplyorganisasjon for kor, korps osv., et samarbeids- og interesseorgan. Det er 53 medlemsorganisasjoner i musikkrådet. Årsmøtet er musikkrådets høyeste organ, og styret får sine fullmakter fra årsmøtet. En så viktig sak som oppsigelse av daglig leder burde etter min mening vært sak på et årsmøte eller ekstraordinært årsmøte.

Det er to paraplyorganisasjoner i Moss, Mosseregionens musikkråd og Moss Idrettsråd. Begge får midler fra Moss kommune, og kommunen har en samarbeidsavtale med disse to organisasjonene. De skal ivareta medlemsorganisasjonens interesser og de representerer dem i en rekke fora. For tiden har både idrettsrådet og musikkrådet ansatte daglige ledere.

I dagens koronasituasjon trenger organisasjonene, korene, korpsene og idrettslagene, sine paraplyorganisasjoner mer enn noensinne. De trenger informasjon, samarbeid og støtte, ikke minst gjelder dette organisasjonene for barn og unge.
Jeg oppfatter musikkrådets avgjørelse som en svekkelse av musikkrådet. I disse tider hadde musikkrådet heller trengt en styrking! Det hører også med til bildet at musikkrådet fikk ekstra midler i 2020 på grunn av jubileumsåret. Nå vil styret drive arbeidet uten en ansatt daglig leder. Arbeidsmiljøloven setter tydelige krav om hva som skal til for at en oppsigelse skal være gyldig, og vilkår for retten til å kreve erstatning dersom oppsigelsen er usaklig.

Frivilligheten er under endring. Kravene til profesjonalitet og dokumentasjon er økende. Det forventes at organisasjonene skal delta i ulike typer samarbeid. Frivilligheten og samfunnet for øvrig preges også av mer individualisering, og frivillige engasjerer seg i kortere perioder enn tidligere. Frivilligheten har dessuten fått mer «konkurranse» fra kommersielle aktører. Både musikk og idrett representerer en motvekt til dette - korps, kor og idrettslag er en del av grunnfjellet i frivilligheten. Det er aktiviteter det er forholdsvis billig å delta i, og mange av aktivitetene foregår i grupper. Man kan si at frivillighet er en god investering i folkehelse.

Flere og flere frivillige organisasjoner har ansatte. For en paraplyorganisasjon som musikkrådet, er det etter min mening en styrke å ha en ansatt daglig leder. Daglig leder skal ta hånd om de daglige henvendelsene og være den som holder i og gjennomfører organisasjonens aktiviteter.

For medlemsorganisasjonene i musikkrådet, korene og korpsene, er det viktig med eierskap og tillit til paraplyorganisasjonen sin. Det er viktig for dem å bli hørt, og det er viktig at musikkrådet er ryddig i sin håndtering av beslutninger. Det samme gjelder politikerne som har bevilget midler til musikkrådet, de forventer at musikkrådet anvender pengene godt, og at det er åpenhet om og gode begrunnelser for beslutninger.

Daglig leder er som sagt 70 år, han skal gå av når han fyller 72. Arbeidslivets lover og regler har klare krav til stillingsvern og oppsigelse. Jeg kan ikke forstå at det kan være musikkrådets arbeidsgiverpolicy for eldre arbeidstakere å si opp daglig leder nå.

Mosseregionens musikkråd er etter min mening i ferd med å fatte en katastrofal og uverdig beslutning. Jeg håper mange vil kaste seg inn i denne debatten og kreve en annen beslutning fra styret i Mosseregionens musikkråd!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags