Like muligheter for skoleelevene

Kategorisk: –Lærerstanden er samlet i sin avvisning av karakterbasert skolevalg, påpeker Hallstein Rosnes.

Kategorisk: –Lærerstanden er samlet i sin avvisning av karakterbasert skolevalg, påpeker Hallstein Rosnes.

Av
DEL

DEBATTStem ikke på partier som vil ha karakterbasert opptak til videregående skole («fritt skolevalg») hvis du vil at videregående skole skal gi elevene like muligheter og bidra til sosial utjevning.

«Fritt skolevalg» har vært en fanesak for høyresiden i lang tid. Virkeligheten er at bare elever med de høyeste karakterene har denne retten. På prestisjeskolene i Oslo må ungdomsskoleelevene ha et karaktersnitt på godt over 5 for å komme inn. I motsatt ende av skalaen er skolene der alle kommer inn. Hvorfor er ikke dette greit? Statikken er klar: Barn av foreldre med høy utdannelse får i snitt langt høyere karakterer enn barn av foreldre med lite utdanning.

Eliteskolene er derfor skoler for elitens barn, mens østkantskolene tar opp elever fra innvandrer/lavinntektsfamilier, der foreldrene i snitt har langt lavere utdannelse. Skolene med de mest ressurssterke elevene vil tiltrekke seg dyktige lærere, mens skolene med de minst motiverte elevene vil få problemer med å rekruttere – en ond sirkel med andre ord! Det rød-grønne byrådet i Oslo har innsett at inntaksordningen motvirker integrering og sosial utjevning og arbeider nå med et nytt inntakssystem. Ære være byrådet for det, men hva hjelper vel det hvis Solberg-regjeringen innfører prinsippet om karakterbasert skolevalg som nasjonal ordning. Dette må det ikke bli noe av! Takk til Aftenposten som på lederplass den 28.08, tok avstand fra forslaget.

I den nye Viken fylkeskommune er inntaksordning ikke bestemt, men høyrepartiene vil, ikke uventet, ha karakterbasert opptak innenfor hvert opptaksområde, slik Akershus har i dag. Østfold har opptak etter postnummer. Det er en ordning som gir kort reisevei for elevene, forhindrer utvikling av A og B skoler og gir mindre karakterjag og psykisk stress hos avgangselevene i ungdomsskolen. Ordningen har svakheter, men er langt å foretrekke framfor karakterbasert skolevalg – og den kan forbedres med enkle justeringer.

Lærerstanden er samlet i sin avvisning av karakterbasert skolevalg. Ordningen er i beste fall til gagn for de mest ressurssterke, men for de aller fleste elever, for skolen som organisasjon, for lærere, for integrering og for samhandling og sosial forståelse mellom samfunnslagene, er «fritt skolevalg» en ulykke.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags