Forskning på levekår i Kina

Bildetekst Bildetekst

Bildetekst Bildetekst

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DebattSiden årtusenskiftet har Kina blitt en dominerende aktør i verdensøkonomien. Medlemskap i WTO ga landet markedsadgang internasjonalt og sterk eksportvekst. Fra 1979 og gjennom de neste 30 årene vokste BNP med 9,9 prosent. Samtidig vokste befolkningen med om lag 1,2 prosent, noe som gir en vekst i BNP per capita på 8,5 prosent årlig. De siste par årene har veksten vært svakere, men likevel har de potensielle velstandsforbedringene vært enorme.

Veksten har imidlertid ikke vært uten kostnad. Miljøproblematikken er velkjent. Det er også regionale forskjeller da veksten har vært ulik mellom regionene. Kystprovinsene har vært begunstiget mens innlandet og provinsene i vest har fått en mindre del av veksten. Veksten er også ulikt fordelt mellom inntektsgrupper, selv om Kina har bygd opp en betydelig middelklasse. Det er også forskjeller i folkehelse. Regionale forskjeller i folkehelse i Kina og Norge er for øvrig et nytt forskningstema i det samarbeidet Høgskolen i Østfold har hatt i en rekke år med Hebei Geo University i Kina.

På tross av en veldig forbedring innen barnedødelighet, utdanning, og boligforhold er det fortsatt langt igjen til vest-europeiske standarder. Kinas økonomiske vekst har utvilsomt bidratt til at myndighetene har kunnet forbedre landets helsetjenester og derigjennom oppnådd store forbedringer innen folkehelse. Boligene på landsbygda har gjennomgående dårlige sanitærforhold og er ofte overbefolket. Storstilt byfornyelse gir større leiligheter med moderne sanitærforhold. Imidlertid blir mange av dem stående tomme fordi de er for dyre å flytte inn i. Gamle boligområder forslummes. Denne boligsituasjonen skaper ofte konflikt mellom innbyggere og myndighetene. Ofte kommer dette til utrykk i lokale demonstrasjoner og kanskje like ofte blir det domstolene som avgjør. Beboerne er ikke rettsløse. Forskere i den nyopprettede Chinese-Norway Researcher Network (CNRN) ved Høgskolen i Østfold og forskere ved Hebei Geo University planlegger nå en undersøkelse av folkehelsesituasjonen i Hebei regionen i Kina. Der skal vi også foreta en sammenlikning med folkehelsesituasjonen i Østfold, Norge og Oslo.

Trond A. Borgersen, Geir C. Tufte,

Chinese-Norwegian Researcher Network (CNRN) og Avdeling for Økonomi, Samfunnsfag og Språk ved Høgskolen i Østfold. ing

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags