Hjelp oss med Fylkesvei 120

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDet er mye oppmerksomhet knyttet til riksvei 19 gjennom Moss (Rv19). Det skrives avisspalter opp og ned den ene siden etter den andre og alle har en mening om veien. Det er tydelig at noen politisk enighet om hva som skal skje er det små muligheter for. Statens vegvesen som eier veien sier ikke noe.

Går vi ett steinkast lengre mot øst, er det krysset med rundkjøringene ved Mosseporten som også er problematisk. Det er snakket mye om at noe skal gjøres, men det tar tid. Her kan du oppleve køer på Fylkesvei 120 (Fv120) som strekker seg fra den andre siden av innkjøringen til Skolt Pukkverk dersom du kommer fra Våler og skal til Moss. Skal du svinge av fra E 6 til Moss kan du risikere å bli stående i kø på E 6.

Siden jeg bor i Våler er det naturlig at jeg er opptatt av hva myndigheter vil gjøre med Fv120. Politisk snakkes det mye, men lite blir gjort. Jeg husker i forkant av kommunevalget for fire år siden. Da var sykkelveier og fotgjengernes situasjon veldig i fokus i Våler. Senterpartiet som er det største partiet i Våler kommunestyre og har ordførerposisjonen, lovet at det skulle komme sykkel- og fotgjengerveier som skulle binde sammen Kirkebygda (bygdas sentrum) med Våk/ Teksnes/ Augerød/ Rød-områdene og at det skulle bli sykkelvei til Moss.

Hva har skjedd i løpet av fire år? Dessverre fint lite. På mosse-siden av Rødsund bru har det skjedd en del i forbindelse med at man har laget veikryss ved Vanem for inn/utkjøring til Moss Næringspark. Men fortsatt er det strekninger som gjenstår før vi får en sammenhengende sykkelvei fram til Rødsund bru. Så gjenstår bru for syklister og gående over vannet til Våler. Hva som skjer med en bru er det fylkeskommunen som bestemmer så lenge politikerne i de to kommunene er passive og ikke presser på for at noe skal skje.

Jeg er kjent med at det var møte i samferdselskomiteen i fylkeskommunen 22. april 2015 der det blant annet skrives i protokollen om sykkelvei langs Fv 120: «Regulering av de manglende strekningene igangsettes snarest». Når vil vi oppleve at det kommer en bru for gang- og sykkelvei slik at vi kan «se lys i tunnelen?» 24. april i 2014 (mer enn fem år siden!) sto det i Moss Avis at ordføreren i Våler sa at «Jeg har nesten lyst til å flagge!» Hvorfor? Fordi Fylkestinget i Østfold hadde vedtatt å øke veistandarden på Fv 120. Jeg tviler på om noen har sett den forbedringen.

11. juni 2016 kunne vi lese i Moss Avis at det skulle bygges undergang/kulvert for syklister og fotgjengere i krysset mellom Fv 120 og Fv115 for at en sykkelsti fra Folkestad skulle kunne bygges under krysset på sin vei til Rødsund bru. Våler kommune hadde bevilget fem millioner kroner til et spleiselag med fylkeskommunen. Når skjer det noe med undergangen?

Våler kommune vært opptatt av å få en vannledning til Folkestad fra Våler Næringspark. Uten vann nytter det ikke å bygge nytt. Derfor er det om å gjøre å få orden på infrastrukturen slik at Våler kan fortsette å vokse. På Folkestad bygges det nytt og da må man ha tilstrekkelig med vann fra Vansjø. Å bli en stor kommune er viktig for Våler kommunestyre. Hos fylkeskommunen er det et prosjekt som heter: «Prosjekt ny vannledning langs Fv120 for å tilrettelegge for framtidig gang og sykkelvei». I beslutningsgrunnlaget fra 9. februar 2017 heter det at «dersom kostnadene overstiger kr 5 millioner vil Østfold fylkeskommune dekke 50 prosent av merkostnadene begrenset oppad til tre millioner kroner.»

Tiden går, og jeg tror det blir lenge før vi får noen sammenhengende sykkel- og gangvei mellom Folkestad og Moss. Redningen kan være at det går mot nytt kommunevalg. Da har det lett for å komme nye løfter! Langs Fv120 er det ikke forsvarlig for syklister og gående og ferdes. Det prates om at vi skal sykle, men så lenge det ikke finnes sykkelstier kan sykkelinvesteringen legges til side. Går vi inn på Statens vegvesens sider, kan vi finne følgende om Fv120 Rødsund, gang- og sykkelvei: «Reguleringsplanen skal binde gang- og sykkelveien på den gamle riksvei 120 i Moss kommune sammen med regulert gang- og sykkelvei på strekningen Fv120 Rødsund bru – Augerød (vedtatt11.12.2014) i Våler kommune. Denne utgjør i dag en manglende lenke i gang- og sykkelveinettet mellom Mosseporten i Moss kommune og Augerød i Våler kommune.» Fylkeskommunen lager reguleringsplaner og det snakkes fra Vålers politikere. Men svært lite blir gjort.

Fv120 har blitt så belastet med tungtransport at noe er nødt til å gjøres før vi opplever fatale ulykker med de store trailerne som kommer i kø mellom ferjeleiet i Moss og E-18 i Hobøl. Fv120 er blitt den reelle E18 mellom Sverige og Sør- og Vestlandet. Snakk med dem som bor langs Fv120 i Våler og Hobøl og du vil få vite hvor farlig trafikken har blitt. Å gå eller sykle langs den veien er et farlig spill med skjebnen! I tillegg kommer nå økt transport av gods til/fra Europris sitt nye sentrallager i Moss Næringspark med biltrafikk for alle de 250 ansatte som skal til/fra sitt arbeid i det 60 000 kvadratmeter store bygget. Flesteparten av de ansatt antar jeg bor i Fredrikstad-området. Vi vil få merke mer trafikk når Europris åpner sitt lager med transport av varer inn og ut av lageret. Moss havn har også sørget for havnelager på Vanem for gods som kommer til Moss havn. Det skal også fraktes på store trailere. Rockwool har også sine produkter som fraktes til/fra firmaets store lager på Vanem. I tillegg er det mye transport til/fra Våler Næringspark.

Jeg håper at vi snart får politikere som forstår at det må gjøres noe med økningen i biltrafikken på Fv 120. Veien er overmoden for en oppgradering som må bestå av mer enn litt flikking på kantene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags