Våler kommune har sunne og robuste finanser

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDet er foretatt en økonomianalyse 2017 av Framsikt A/S som konkluderer med at Våler kommune har gode finanser, god tjenestekvalitet og et lavt kostnadsnivå i tjenestene.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti i Våler har hatt et fruktbart og godt samarbeid i posisjon – siden valget i 2015. Vi er svært godt fornøyde med resultatene som er oppnådd så langt i perioden.

Våler har bedre finanser enn gjennomsnittet av norske kommuner i 2017. Netto driftsresultat er bedre, reservene (disposisjonsfondet) er høyere, og kommunen har lavere netto lånegjeld. Det var antakelig bare 50 norske kommuner med bedre finanser enn Våler ved forrige årsskifte.

Våler kommune har hatt en god skatteinngang og vært ansvarlig driftet av både administrasjonen og posisjonen. De økte inntektene har blitt lagt i fond og investert i blant annet økt digitalisering av kommunen, et næringsfond, ny barnehage på Folkestad, Pc/ IPad til alle elever i Vålerskolene og i EPC prosjektet. EPC er selvfinansierende ENØK tiltak.

For å effektivisere driften og øke kvaliteten på tjenestene ytterligere, har vi vedtatt en digitaliseringsstrategi. Alle arbeidsprosesser og all kommunikasjon vil bli mer effektive ved bruk av moderne og gode digitale løsninger. Vi vil også bedre rapporteringene fra etatene slik at vi får et ennå bedre tallmateriale i budsjettprosessen.

Våler kommune har en sunne og robuste finanser! Det kommer godt med når vi blant annet skal prosjektere en ny ungdomsskole på Kirkebygden.

Mvh

Våler Kristelig Folkeparti

Våler og Svinndal Senterparti

Våler Arbeiderparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags