Om transittmottak i Våler kommune

Kasper-mottaket, Våler.

Kasper-mottaket, Våler. Foto:

Av
DEL

DEBATTI Moss Avis 11. april oppfordret vi i Rødt Våler til at kommunen skal legge inn anbud til UDI for selv å drive Kasper Transittmottak, både med leserinnlegg og i en egen artikkel med intervjuer med ordfører Reidar Kaabbel og meg dagen etter.

Ettersom det klart kommer fram i artikkelen at Våler kommune har drevet mottak av denne typen i tretti år tidligere, ser vi ikke helt hvorfor det ikke ville være mulig igjen. Man kan lære av (også de dårlige) erfaringene fra den gang, og fokusere på det gode dette kan medbringe en kommune i vekst. Det skrives også varmt om å fokusere på «kjerneoppgavene»; er ikke et transittmottak en kjerneoppgave for kommunen? Det som kan sikre flere gode arbeidsforhold med ordentlige tariffavtaler for vålersokninger, åpne opp for lærlingplasser i nærområdet, sikre trygge boforhold for brukerne og ikke minst drive en human velferdspolitikk billigst mulig innad i kommunen?

Med et stort rødgrønt flertall i kommunestyre, der Arbeiderpartiet er i flertall etter Senterpartiet som begge tydelig gjorde det krystallklart på sine landsmøter nylig at de ville kvitte seg med både velferdsprofitørene og sosial dumping, så forstår vi virkelig ikke hvordan de kan unngå å være med i anbudsrunden, for å oppnå akkurat dette. De burde absolutt se denne problemstillingen slik vi i Rødt gjør, da vi står for de samme verdiene på dette området. Vi i Rødt vil på ingen måte støtte opp til muligheter for verken sosial dumping eller velferdsprofitører, på lik linje som Sp og Ap har gitt inntrykk for i sin politikk.

Det skrives også om å legge dette i hendene til «profesjonelle», og hvor mangel på midler, tid og ressurser er at argument for hvorfor slike som Hero Norge AS burde få ta over Kasper transittmottak, som i egne øyne er «eksperter» på området. Men er de virkelig det? For 14. april 2014 poengteres det nemlig av daværende rådmann for Våler kommune i Moss Avis: « ... ba UDI vurdere lengre frister for å gi andre enn de «proffe» private aktørene, som er vant til å skrive anbudssøknader, en bedre anledning til å delta. Og UDI kom oss i møte og forskjøv fristen med nesten to måneder ...». Da viste kommunen tydelig misnøye med disse aktørene, og jobbet aktivt for å få muligheten til å bli med på anbudet, selv etter at Hero hadde driftet dette mottaket seks år i forkant, og faktisk fikk medhold på en utsettelse fra UDI for å få mulighet til å legge inn et anbud. Om ballen alt rullet i 2014, vil ikke den informasjonen være vanskelig å innhente, og det vil være mulig å forbedre denne ut fra dagens retningslinjer og faktisk legge inn et anbud; kanskje til og med be om en utsettelse igjen, slik det var rom for i 2014.

På denne tiden var både H og KRF, som fortsatt sitter i kommunestyre, svært positive til å drive dette mottaket, og ikke minst å påta seg ansvaret, og i en artikkel skrevet 12. mars 2014 står det: «UDI har flere ganger sagt at de ønsker at kommunen skal vurdere å drive mottak selv.». Mye kan oppstå på fem år, men er det en ting som var klart både da og nå, er at det ligger penger å tjene, og dette burde en kommune i vekst med manglende midler absolutt vurdere sterkt å drive selv.

Uansett hvordan det vris og vendes på, så vil kommunen ha et stort ansvar for transittmottaket på Kasper uansett hvilken aktør som ender med driften, og vi i Rødt mener kommunen absolutt har noe de skulle sagt i denne avgjørelsen, men ikke uten å legge inn eget anbud.

LES OGSÅ:

Privatisering i Våler 

- Vi bekymrer oss veldig for denne type privatisering i Ville Vakre Våler

Ga UDI en «krystallklar beskjed» da de fikk vite om gjenåpningen av mottaket 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags