Mulighetsstudie for å oppnå og realisere en ny idrettshall i Våler

Møtested: En gymsal, eller flerbrukshall, er viktig for lokalsamfunnet. Vålerpolitikere jobber med saken.

Møtested: En gymsal, eller flerbrukshall, er viktig for lokalsamfunnet. Vålerpolitikere jobber med saken.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Debattinnlegg signert Inger Marit Standal (Gruppeleder SP), Kai Guttulsrød (Gruppeleder Ap), Brynjar Høidebraaten (Gruppeleder Krf) og Arnfinn Linge (Gruppeleder uavhengige).

DEL

Våler-debattDen nåværende gymsalen i Svinndal bærer preg av forfall, og det er nødvendig å iverksette tiltak innen kort tid, dersom den skal benyttes i fremtidig undervisning. Det ble derfor vedtatt å starte en mulighetsstudie i desember 2016, som skulle gi svar på om Våler kommune kunne erstatte dagens gymsal. Senterpartiet, Arbeiderpartier, Kristelig Folkeparti og Uavhengig ønsker en videreføring av denne mulighetsstudien i 2018, som ennå ikke er ferdig. Dette fordi vi ønsker å kartlegge alle muligheter og utrede mulighetsrommet fullt ut.

Det har vært dialog med eksterne aktører som kan være interessert i et samarbeid om en ny idrettshall. Dette forutsetter at det bygges en hall som rommer minimum en håndballbane, samt at lokaliseringen er i Svinndal. Dersom det skal være økonomisk mulig for Våler kommune å bygge en ny idrettshall er det avgjørende med et slikt samarbeid. Det vil bli svært krevende for Våler kommune å stå alene om en slik investering. I mulighetsstudien skal det også kartlegges om det skal søkes spillemidler, eller ikke, eller om det kan være andre finansieringskilder. Dersom Våler kommune skal søke om spillemidler, må størrelsen på gymsalen være minimum en håndballbane.

Det finnes mange gode argumenter for å bygge en ny idrettshall i Våler. Skolen er en sentral og levende institusjon i nærmiljøet, og det er essensielt at gymsalen utbedres slik at et godt tjenestetilbud kan opprettholdes. Videre vil en ny idrettshall kunne være positivt for både den lokale idretten og frivilligheten. I dag er hallkapasiteten for liten, og det lokale idrettslaget sliter med å få nok hall-tid til sine medlemmer. En ny idrettshall kunne øke kapasiteten, noe som igjen vil legge til rette for økt aktivitet og bedre folkehelse blant kommunens innbyggere.

Det å skape et aktivt lokalsamfunn krever et bredt engasjement fra flere hold. Hvis mulighetsstudien gir positive svar med tanke på finansiering, vil det være viktig å innlede et tett samarbeid med skolens elever, foreldre og ansatte, den lokale idretten, andre frivillige organisasjoner og Vålers befolkning generelt.

Gjennom den pågående mulighetsstudien kan Våler kommune oppnå og realisere en ny idrettshall i kommunen vår. Men det er viktig å huske at det i dag vil være vanskelig å få bygd en ny idrettshall uten samarbeidspartnere. En finansieringsplan er avgjørende for videre arbeid og involvering av lokalsamfunnet.

LES OGSÅ:

Om flerbrukshall i Svinndal

Fortsatt strid om ny hall etter dialogmøte

Krever utreding i hallsaken

Raser mot kommunen etter at idrettslagets innspill ble justert
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags