Åpent brev til velgerne i nye Moss: «I verste fall fører noen velgerne i Moss bak lyset, helt bevisst».

Transport: – Fram til det gjelder stortingsvedtaket om NTP fra juni 2017 som har både jernbane og RV19 i Moss inne. Det er usannsynlig at departementet vil omprosjektere enkeltprosjekter før det, påpekes det.

Transport: – Fram til det gjelder stortingsvedtaket om NTP fra juni 2017 som har både jernbane og RV19 i Moss inne. Det er usannsynlig at departementet vil omprosjektere enkeltprosjekter før det, påpekes det. Foto:

Av
DEL

KRONIKKMange mossinger ønsker nok innerst inne en jernbanestasjon nærmere sentrum enn den som skal bygges. Men valget er gjort, og byggearbeidene er allerede godt i gang.

I Moss Avis 29/8 slår samferdselsministeren også endelig fast at det er helt uaktuelt å utrede en ny trase enn den som er vedtatt. Prosjektet er godt i gang, det vil ikke bli stoppet. Vi er mange som har skjønt dette lenge. Alle vedtak er fattet på lovlig vis både lokalt og nasjonalt, involvering av innbyggerne har fulgt lovlige rammer, kontrakter er undertegnet, det er investert hundrevis av millioner i forberedende arbeider. Vi kan være uenige, men jernbanen vil bli bygget som vedtatt.

At det likevel finnes et knippe enkeltpersoner som truer med å saksøke staten og som vil fortsette å heve røsten mot prosjektet, det er helt greit. Det er demokratiet.

Vi har større problemer med politiske partier som sier de vil kjempe for andre jernbanealternativer når vi vet at dette ikke nytter. De bør også vite bedre. FrP, MDG, Rødt og Ny Kurs vil alle – på forskjellige måter - åpne for Myra-alternativet. De vet imidlertid bedre, så dette er i beste fall populisme. I verste fall fører de velgerne bak lyset helt bevisst.

Dagens regjering sitter til oktober 2021. Skal FrP, MDG, Rødt og Ny kurs få til utredning av Myra-alternativet, må man håpe på regjeringsskifte (selv om heller ikke opposisjonen har ivret for alternativ jernbanetrase i det siste). Etter et regjeringsskifte vil det ta noen måneder før regjeringen er skikkelig etablert og før de klarer å bli enige om et oppdrag til departementet om at en slik utredning skal finne sted, si i beste fall 6 måneder. Så tar det opp til 2 år å gjennomføre utredningen, i følge SD. Det betyr at en Myra-utredning kan stå ferdig i april 2024. Da er det bare noen få måneder til den nye jernbanen i Moss åpner.

Så setter noen sin lit til et annet halmstrå: Arild Svenson i Ny kurs viser i Moss Avis 29/8 til det viktige ekspertutvalget som har sett på hvordan store infrastrukturprosjekter bør håndteres i lys av ny teknologi. Da er det grunn til å minne om at denne rapporten ikke ble bestilt for jernbanen i Moss, men er en generell vurdering for infrastrukturprosjekter i hele Norge. Rapporten er nå på åpen høring, og det vil sikkert være delte meninger om den. Rapporten ble bestilt til arbeidet med ny nasjonal transportplan som skal påbegynnes i departementet til våren.

Endelig stortingsmelding skal vedtas før sommeren 2021. Fram til det gjelder stortingsvedtaket om NTP fra juni 2017 som har både jernbane og RV19 i Moss inne. Det er usannsynlig at departementet vil omprosjektere enkeltprosjekter før det. Rapporten fra ekspertutvalget er viktig og relevant for vei- og jernbanebygging i Norge, men for Moss kommer den for sent.

Vi er redde for at det langvarige negative fokuset på de av byens politikere som står bak vedtatte trase etterlater et inntrykk av at vi har folkevalgte og administrasjon som jobber mot innbyggerne. Det ville vært svært alvorlig, men dette er ikke vårt inntrykk. Tvert imot. Vårt inntrykk er at vi har folkevalgte som har jobbet beinhardt for at vi skal få bedre samferdselsløsninger i byen.

Du kan være uenig med dem, men det er en annen sak. Store samferdselsprosjekter midt i byer vil være krevende og har en rekke alvorlige konsekvenser for naboer og lokalbefolkning i anleggsfasen. Også Myra-alternativet har selvsagt negative konsekvenser. Det er naturlig med motstand. Men alle beslutningene er tatt på lovlig og demokratisk vis. Vi må gå videre.

Det er kort tid til valget. Vi som skriver dette er samfunnsengasjerte mennesker, vi stiller ikke til valg, men vil være med å bidra til det beste for Moss bys utvikling. Vi ønsker oss politikere som snakker mest om hva de vil gjøre for byen heller enn om hva de ikke vil.

Vi ønsker politikere som innser når en kamp er tapt og heller prioriterer kreftene inn mot kamper som kan vinnes. For det er mange spennende saker vi kan påvirke i Moss her og nå.

Vi har ikke delt med hverandre hva vi vil stemme ved valget 9. september, men vi har det til felles at vi i hvert fall ikke gir vår stemme til FrP, MDG, Rødt eller Ny kurs. Etter vårt syn er en stemme til Myra-kameratene en bortkastet stemme. Godt valg!

Test deg selv: Hvilket parti er du mest enig med i Nye Moss?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags