En bedre fremtid

Fergetrafikken representerer en infrastrukturell tilleggsutfordring. Foto: Espen Vinje

Fergetrafikken representerer en infrastrukturell tilleggsutfordring. Foto: Espen Vinje

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DebattVi i Ny Kurs representerer et bredt utvalg av befolkningen med varierende bakgrunn fra så vel politisk som idealistisk arbeid, og arbeidslivet generelt. Vi har ingen ideologiske føringer fra sentral partiorganisasjon, det være seg nei til det ene eller krav om det andre. Ny Kurs er kun motivert av hva som er best for innbyggerne og kommunen. Ikke hvordan ting må gjøres, eller ikke kan gjøres. I Moss har det i mange år vært noen få personer som reelt har hatt makten i de styrende partier - det er ikke et demokrati. Det er de negative konsekvenser av dette vi ønsker å endre. Ny Kurs står bl.a. for:

Innbyggerinvolvering - Kommunen skal tjene byens innbyggere, og innbyggerne skal trekkes med i avgjørelser – en reell innbyggerinvolvering. Det gjelder ikke bare administrasjonen, men politikerne også. Mottoet og målsetningen må være, hvordan kan vi klare å møte den enkeltes behov på en måte som er innenfor de reguleringer og krav som er satt og som faktisk løser problemene den enkelte har. Reguleringer og krav som kan settes av kommunen, skal ha som hovedmål å forme en kommune som er trygg og god. Sammen skal vi lage en kommune det er godt å bo i!

Byutvikling - Dagens Moss er en fantastisk perle ved sjøen, og når vi nå er så heldige å få med oss alle verdiene fra Rygge blir vi ganske så unike. Men, det vi har forblir ikke slik hvis vi ikke vet å forvalte verdiene. Det er menneskene som bor her som utgjør den virkelige verdien. Det er derfor det er så viktig å bevare landbruk, tettstedene og sentrum. Vi må åpne opp kystlinjen vår for innbyggerne og ikke bygge den igjen med en storstilt havn, med all trafikk og forurensning det bringer med seg. Kampen om å beholde og styrke Moss sentrum vil være en meget viktig oppgave i kommende valgperiode. Fullføringen av ny jernbanetrasé, som uansett løsning vil forverre trafikksituasjonen i sentrum, kan bli dødsstøtet for handel, service og utelivet i byen vår hvis ikke vi samler gode krefter og gjennomfører en idé- og arbeidsdugnad hvor alle deltar.

Infrastruktur - Moss er i dag belastet med at Rv19 deler byen i to. I tillegg påfører den oss miljøbelastninger vi må bli kvitt. Eneste løsning er å flytte den ut av sentrum - en løsning med fergeleie syd i dagens havn og vei igjennom Kleberget må utredes. Det er ikke rettferdig at innbyggerne i Moss skal stå ansvarlig for å betale bompenger i årtier for å finansiere en statlig oppgave.

Miljø - Ny Kurs er opptatt av miljø lokalt. Vi må minske forurensning fra ferge/havn og trafikk. Ny Kurs er opptatt av hva hver og en av oss kan gjøre for et bedre miljø, fordi det er hva hver og en av oss gjør som bidrar til et dårligere eller bedre miljø og klima. Vi ønsker at folk begynner hjemme; med kildesortering, sykler og går mer, eller bruker kollektivtrafikk. Vi vil redusere bruk av plast og styrke kildesortering, gjenvinning og gjenbruk for privathusholdninger og næringsliv. Jo mindre avfall du etterlater deg, eksempelvis i form av mat og klær vi kaster - direkte eller indirekte - jo mer bidrar vi til et bedre miljø, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Ny Kurs vil bidra til økt bevissthet for våre handlinger. Ny Kurs vil skape en Grønn Hverdag!

Helse - Visste du at Moss kommer svært dårlig ut på nasjonale statistikker når det kommer til bl.a. forventet levealder, uførhet, arbeidsledighet, barnefattigdom og psykisk helse. Samtidig som vi har en stadig større andel eldre i befolkningen. Dette må vi gjøre noe med. Vi skal ikke glemme vår historie, men det er lenge siden vi var en tung industriby. Mulig ligger vår folkehelse forankret i vår historie opp igjennom mange år, men det er uansett noe som burde vært tatt tak i. Ny Kurs vil ta tak i utfordringen.

Skole - Vi skal ha ambisjoner for vår skole, og det viktigste er at alle elever opplever en hverdag med mestring og godt sosialt fellesskap. Ikke minst skal vi ha en skole som gir alle mulighet for å lære ut fra den enkeltes forutsetning, på den måte kan vi skape lærelyst for den enkelte som varer hele livet. Det er mulig lettere sagt enn gjort, men ved å lytte til kompetanse og de som faktisk skal gjøre jobben, sette langsiktige mål og prioritere innsats, er det mulig å oppnå. Særlig ved å legge til rette for at skolene skal kunne få ressurser og rom for å tenke nytt om spesialundervisning og tilrettelagt undervisning. Ny Kurs ønsker også mat i skolen.

Arbeidsplasser – Moss trenger lokale arbeidsplasser. Ny Kurs har som programpost å etablere et samarbeidsorgan som vi inntil videre kaller et «nærings- og kulturråd». Et slikt initiativ skal være til fordel for alle de små og mellomstore bedriftene (SMB) som i dag er etablert i kommunen innen handel, håndverk, service, reiseliv, landbruk og ikke minst alle aktører som satser på tidens nyeste næring – kulturformidling. Det vil være nærings- og kulturlivet som selv skal ta hånd om etableringen og utviklingen av dette samarbeidet uten kommunal medvirkning, med fokus på å generere et felles ståsted for dagens virksomheter i Moss og Rygge. SMB-bedriftene står for mer enn 40% av verdiskapningen og mer enn 60% av sysselsettingen i landet vårt. Vi ønsker med vårt forslag om et nærings- og kulturråd å rette søkelyset på SMB-bedriftenes betydning for verdiskapning og sysselsetting i den nye storkommunen, og gi de den oppmerksomheten de fortjener!

Ny Kurs er en by- og bygdeliste, stiftet april 2017. Vi fikk forleden en meget flott meningsmåling, og det før valgkampen har startet for alvor. Vi gleder oss til valgkampen, hvor vi håper på å bli kjent med enda flere innbyggere og bedrifter i den nye storkommunen vår. Skulle det være noe du lurer på – ta kontakt med meg oss. Vi ønsker dine meninger – en reell innbyggerinvolvering og et sunt demokrati!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags