Det hersker ingen tvil om at det var de borgerlige partiene som innførte flypassasjeravgiften i 2016. Dette ansvaret må vi ta, og den medfølgende kritikken er berettiget. Likevel må det være grenser for hva man skal finne seg ifra sine politiske motstandere, som nå fremstår som svært høye og mørke. Enkelte listetopper for Østfold Arbeiderparti har vært regelrett arrogante og nedlatende i sin argumentasjon på sosiale medier den siste tiden, og kanskje er tiden nå moden for å ta til motmæle.

Dette er ikke ment som et forsøk på å fraskrive seg ansvar, men en oppfordring til redelighet.

 

Det er nemlig ikke slik at Ap har vært flyplassens forsvarer og «ridder i skinnende rustning». Tvert imot har de aktivt motarbeidet flyplassen fra dag én, og det er belegg for å si at flyplassen aldri hadde eksistert dersom Arbeiderpartiet fikk bestemme. Dessuten er det usikkert hva en ny rødgrønn regjering vil bety for flyplassens fremtid. La oss utdype:

  1. Et av de første skrittene for å etablere flyplassen på Rygge, var omregulering av flyplassområdet, til flyplassformål. Denne reguleringen ble gjort av Rygge kommunestyre i 2003 – mot Arbeiderpartiets stemmer. Var det opp til Ap, hadde altså flyplassen aldri eksistert. Heldigvis var det blått flertall i kommunestyret, og en borgerlig regjering, som ga flyplassen konsesjon i november 2004. Også her gikk Rygge Ap imot å anbefale å gi konsesjon.
  2. Etter etableringen oppsto det debatt om flyplassens konsesjonsvilkår. For å kunne oppnå lønnsom drift, ønsket flyplassen å få økt/opphevet taket for antall passasjerer og flyginger, samt utvidelse av åpningstidene, for å gjøre det mulig å lande ved forsinket atkomst. I både 2008 og 2009 stemte Arbeiderpartiet imot å endre vilkårene på Stortinget, og da de først gikk med på en endring senere i 2009, ble flyplassens ønske om lengre åpningstid og flere flyginger fortsatt avslått. Innen H-/Frp-regjeringen fikk rettet opp i dette i 2014, hadde hindringene medført dårlig driftsgrunnlag over flere år, og mange mener dette var en av grunnene til at flyplassen ble nødt til å gjøre seg avhengig av Ryanair.
  3. I 2012 vedtok De rødgrønne, med Ap i spissen, å legge ned all militær aktivitet på Rygge militære flyplass. Dette var ikke bare triste nyheter for hundrevis av ansatte, men også for den sivile flyplassen. Den militære og sivile delen hadde nemlig delt kostnadene for drift av rullebane, kontrolltårn osv. Nedleggelse av den militære aktiviteten ville medført ekstrakostnader i millionklassen for den sivile delen. Heldigvis klarte H og Frp å stoppe denne nedleggelsen, da vi kom i regjering.
  4. Mot slutten var Rygge flyplass helt avhengig av Ryanair – det eneste flyselskapet som fløy derifra. Med andre ord ville en boikott av Ryanair i realiteten også bety en boikott av selve flyplassen. Og boikott var nettopp det Arbeiderpartiet bidro med, i stor skala. I forrige stortingsperiode var det én ting AUF-lederen, statsministeren, næringsministeren(!) og utenriksministeren hadde til felles, utover sitt medlemskap i Arbeiderpartiet: Alle boikottet Ryanair, og dermed Rygge flyplass. I Moss kommune gikk Ap til og med så langt som å innføre forbud for alle sine ansatte, mot å dra på tjenestereiser med Ryanair.
  5. Etter årets stortingsvalg er faren til stede for at vi får en ny rødgrønn regjering, i en eventyrblanding med både Rødt og MDG på vippen. MDG har tidligere foreslått en flypassasjeravgift på 600 kroner, og flere av de rødgrønne partiene ønsker å avskaffe taxfree-ordningen, eller å flytte dette ansvaret til Vinmonopolet. De nye eierne av flyplassen har vært helt tydelige på at de ikke vil kunne starte opp igjen dersom dette skjer, ettersom taxfree-salget utgjør en stor del av inntektsgrunnlaget.
  6. Arbeiderpartiet sier de ønsker å fjerne flypassasjeravgiften, men dette stemmer ikke. Tvert imot har de opprettholdt denne i sine forslag til alternativt statsbudsjett. De ønsker å se på innretningen, men uansett om de kaller det flypassasjeravgift eller CO₂-avgift, så vil det innebære en høyere pris for å fly, og dermed vil effekten være akkurat den samme.

Kort oppsummert har Arbeiderpartiet langt fra plettfri vandel når det kommer til Rygge flyplass. Dette er ikke ment som et forsøk på å fraskrive seg ansvar, men en oppfordring til redelighet. Det er sjelden lurt å kaste sten i glasshus, og det bør partiets toppkandidater huske når de argumenterer på sosiale medier i tiden fremover.

– Med ett pennestrøk gjorde de om en blomstrende flyplass om til en økonomisk ruin