Et grønt Arbeiderparti?

Av
DEL

DEBATTTomas Colin Archer skriver et fint grønt innlegg i lørdagens avis! Det er flott! Den dagen de store partiene tydelig står for en så grønn politikk som han beskriver så vil jeg drive med noe annet enn politikk.

Men da håper jeg at han og hans Ap slutter å stemme for dispensasjoner fra vedtatte planer og avtaler som gir næringsinteresser prioritet fremfor klima og naturverdier.

Vil bevare Vanem og Nore som ledd i å holde klimakrisen i sjakk

Si nei til deponering av masser i naturen på utsiden av vedtatt næringsområde på Vanem. Si nei til høyblokker tett inntil verneverdig edelløvtreskog på Rosnes, med helt bilbasert transport. Si nei til store private boliger i Landskapsvernområdet ved Tronvikveien. Si ja til fagfolkenes forslag til trafikkløsninger som prioriterer buss og sykkel på bekostning av privatbil der plassen ikke tillater begge deler. Si ja til buss, drosje og sykkel på den nye brua til Verket gjennom Mølla.

Naboer og politikere vil klage: – Siste ord er ikke sagt i denne saken

Jeg vil at MDG skal være en pådriver for grønne ambisjoner og faktisk gjennomføring av de samme ambisjonene. Ny kommuneplan beskriver behovet for å redusere våre utslipp av klimagasser (i praksis CO2 fra forbrenning av fossile energikilder) med 60% innen 2030. Altså om 10 år! Da må alle partiene stå ved sine store ord om miljø og klima nå i valgkampen!

Stem grønt, for mennesker og miljø!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags