Innbyggerinvolvering i praksis

Konkurranseutsatt velferd. Foto: Espen Vinje

Konkurranseutsatt velferd. Foto: Espen Vinje

Av
DEL

KRONIKKVelferdssentralen ble startet i 1967 og eies av Moss og omegn kvinneråd.
Hver dag fra mandag til fredag er Velferdssentralen åpen for brukerne. Her deltar brukerne i en mengde aktiviteter. Eget kor og allsang, tresløyd, male gruppe, broderi gruppe, dataundervisning, yoga og trimm er noe av tilbudet.
Brukerne selv bidrar med en mengde andre aktiviteter, salgsutstillinger og messer som skaper inntekter. Inntekter brukes til subsidierte turer, musikk og teateropplevelser. Velferdssentralen er for mange det andre hjemmet der de daglig kan møte gamle og nye venner til felles aktiviteter eller en kopp kaffe og en prat.

Konkurranseutsettes

I forbindelse med etableringen av ny storkommune har fellesnemda vedtatt at driften av Velferdssentralen skal konkurranseutsettes.
Dette reiser spørsmål som trenger svar.
Hvorfor skal kommunen konkurranseutsette en frivillig virksomhet utført på idealistisk grunnlag?
Moss kommune yter tilskudd til Velferdssentralen. Et tilskudd som er på ca. 50% av den totale driften. Et driftstilskudd på 1,25 mill. kroner og et husleietilskudd på 250 000 må sies å være en meget beskjeden kostnad sett i lys av den verdien tilbudet har for alle brukerne som benytter seg av stedets tilbud.
Med en annen driver må Velferdssentralen bygges opp fra bunnen av.
Moss Kvinneråd eier alt av inventar, verktøy og maskiner. Dette er store verdier og er et resultat av gaver fra bedrifter og personer som ser viktigheten av tilbudet som Velferdssentralen representerer.
Ny Kurs har forsøkt å finne svarene, på hvorfor Velferdssentralen skal konkurranseutsettes i saksfremlegg som har fulgt saken i fellesnemdas arbeid. Vi har ikke funnet noe svar som kan forklare eller forsvare vedtaket om konkurranseutsetting.

Hva vil vi med frivilligheten i Moss?
 

Ny Kurs er opptatt av å legge til rette for frivilligheten. Konkurranseutsetting av Velferdssentralen er etter vår mening å gå i stikk motsatt retning.
I dokumentene til fellesnemda har vi fått tilgang til brev fra styret i Kvinnerådet og et brev fra brukerne av Velferdssentralen. Både styret og brukerne stiller seg svært negativ til planene om nedleggelse av dagens drift. De kan, med rette, ikke forstå hvorfor man skal endre på en suksess som i dag har flere enn 1000 brukere.
Saken skaper stor frustrasjon og usikkerhet. Ingen av brukerne forstår hvorfor man skal endre noe som har eksistert siden 1967 og med brukere som opplever større aktivitet enn noen gang tidligere.

Prosess

Hverken styre eller brukere har hatt anledning til å påvirke prosessen. Fellesnemda har gjentatte ganger proklamert viktigheten av innbyggerinvolvering og lokaldemokrati. Er det dette som etter fellesnemdas syn kan kalles innbyggerinvolvering.
Ny Kurs forventer at vedtaket om konkurranseutsetting reverseres. Vi forventer at Moss og omegn kvinneråd og brukerne blir tatt på alvor.
Ny Kurs kommer til å følge saken nøye og om nødvendig kommer vi til å reise saken på nytt når vi forhåpentligvis blir representert i det nye kommunestyret i Moss.
Saken viser mangel på innbyggerinvolvering og mangel på respekt for frivillighetens arbeid.
Slik kan vi ikke ha det i vår kommune.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags