Ny bru til Verket- konklusjon som bestilt

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevI disse dager foregår en heftig debatt om den nye brua fra sentrum til Verket. Det rødgrønne styringsflertallet vil kun tillate fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk å benytte brua. Høyre er ikke uten videre enig i dette og vil diskutere fler ... e alternativer.

Som «sannhetsbevis» for sine synspunkter trekker styringsflertallet fram at konsekvensutredningen at kollektivløsningen er «mange ganger bedre» enn en bru også for biler. Når man har lest den over 100 sider lange utredningen så er det helt åpenbart at konklusjonen må bli som den blir, blant annet fordi det tas flere forutsetninger for utredningen:

– «Med bakgrunn i den trange situasjonen…. er utgangspunktet for planarbeidet ... at den skal være for kollektiv, sykkel og gange.

Videre heter det:

– «Det er også en målsetting at tiltaket i størst mulig grad innbyr til økt ferdsel med kollektiv, til fots og på sykkel, og dermed redusert biltrafikk.»

Når disse rammene for utredningen er lagt så er det jo helt selvsagt at en bilfri løsning scorer flest poeng. Men er det dette som er det beste for Moss, for sentrum og for Verket – herunder ikke minst det planlagte konferansehotellet samt mølla på «bysiden» av elva? Høyre vil ta diskusjonen med de involverte og finne en best mulig løsning – ikke bare basere oss på en konsulentrapport hvor svaret egentlig er gitt på forhånd.

Med tanke på trafikkforholdene for de gående og syklende vil de ha flere tilbud enn den kommende brua:

Dagens jernbanebru i vest – som skal bli turvei, Storebro i øst, og den nye og nydøpte brua «på midten» rett bak kinoen. Det er altså rikelig med muligheter for å komme seg mellom Verket og sentrum for den som ikke vil spasere langs en bilvei.

Dette handler heller ikke om størrelsen på brua – den skal uansett være bred nok til at to busser kan møtes. Det handler altså kun om det mer ideologiske, å strupe biltrafikk mest mulig. Høyre ønsker selvsagt også å legge til rette for gang-, sykkel- og kollektivtrafikk, men er ikke «religiøse» i forhold til at mest mulig biltrafikk skal forbys. Bilen er et nødvendig gode/onde for svært mange innbyggere i dag – også i Moss.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags