Bærekraftig utvikling: Etablering og utvikling av arbeidsplasser i mossedistriktet

Av
DEL

LESERBREVDet er interessant og spennende å se at den nye kaffefabrikken som etableres i Vestby allerede før den er ferdigstilt har blitt tildelt årets energi- og miljøpris, EMIL-prisen.

Det nye anlegget i Vestby baserer seg på bruk av ny teknologi på en rekke området. Bygget bygges i massivtre med strenge krav til materialvalg og energibruk. Bygget har klimanøytral drift og produksjonen med kaffeforedling skjer med minimalt energibruk og med svært lave klimautslipp, som det heter i juryens begrunnelse.

Etablering og utvikling av arbeidsplasser er en nødvendighet for alle kommuner, og spesielt for en kommune i rivende utvikling, som Moss.

Ofte kan imidlertid etablering av arbeidsplasser også være beheftet med visse ulemper i form av utslipp, støy eller andre miljøbelastninger. Da blir det et politisk ansvar å balansere disse forholdene slik at ikke begeistringen over nye arbeidsplasser overskygger mulige negative konsekvenser. Kaffefabrikken i Vestby viser at det er mulig å utvikle anlegg og produksjonsmetoder på en måte som reduserer negative effekter langt utover hva offentlige standarder krever.

Moss Høyre står for en aktiv næringspolitikk og går i tillegg til valg på å:

- tilrettelegge for at fornybar energi og sirkulær økonomi blir bærende prinsipper i næringsutviklingen i regionen.

- vurdere ulike tiltak som bidrar til å begrense unødvendig bruk av plastemballasje og oppfordre næringslivet til å endre emballasjebruken.

- legge til rette for byggemetoder med minst mulig miljøbelastning, som f.eks. massivtre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags