Vi lot ikke «humla suse» i gamle Rygge

Finn Jensen, Krf

Finn Jensen, Krf Foto:

Av
DEL

DEBATT Jeg er delvis enig i Haugers analyse i MA den 6.10. Men vi lot altså ikke humla suse i Rygge. Vi greide å gjensreise økonomien etter en til dels skakkjørt kommuneøkonomi frem til 2007, hvor Robek var rett rundt hjørnet.

Nytt politisk flertall, ny ordfører og rådmann tok flere grep i perioden etter 2007. Innføring av eiendomsskatt måtte til for å unngå statlig administrasjon av kommunen. Rådmannen satte i gang flere organisatoriske grep på lederområdet, bla med innføring av såkalte FØP – ledere for å sikre ledelse i hele organisasjonen. Det ble igangsatt harde innsparingskrav som både ansatte og brukere/elever fikk føle på kroppen. Vi lot heller ikke humla suse de to siste årene før sammenslåingen, i lys av alle forberedelser som skulle gjøres for å få den nye kommunen på beina.

Etter gjentatte budsjettsprekk på levekårsområdet ble det i 2012 igangsatt et prosjekt for å sikre alle brukere et likeverdig og godt tilbud. Dette innbefattet 24 nye omsorgsboliger på Halmstad og et tildelingskontor som kunne se og tilby et tverrfaglig tilbud. Vi jobbet da med å vri ressursinnsatsen fra omsorg i institusjon til omsorg hjemme. Vi testet også ut om det kunne la seg gjøre å bygge rus- og psykiatritjenesten som en del av NAV-kontoret(som ett av to NAV-kontorer i Østfold). Et spennende prosjekt fordi arbeid og aktivitet er en viktig del av behandling innen rus og psykiatri. Hele prosjektet hadde en god involvering av både ledere, tillitsvalgte, vernetjenesten og brukere/pårørende.

Så vil jeg jo fremheve den konstruktive kontakten partiene imellom – både de som satt i posisjon og de som var i opposisjon. F.eks. var høyremannen og legen Jan Otto Syvertsen med i levekårsutvalget som jeg ledet. Det er alltid givende med fagkompetanse som kan stille "de rette spørsmålene" om tingenes tilstand, uten å lire av seg halvsannheter, kritikk og etterpåklokskap.

Rygge hadde før sammenslåingen både en ordnet økonomi og gode tjenester til innbyggerne – gode driftsoverskudd og midler på fond. Selvsagt overbudsjetterte også vi skatteinngangen da vi så at den hvert år gav oss en positiv overraskelse.

Kommuneøkonomi "gjør seg ikke" fra et år til et annet. Vi høster i dag fruktene av investeringer og "unnlatelsessynder" som ble gjort for fem eller ti år siden. Vi redder ikke økonomien med konkurranseutsette alene, og la ansatte bære kostandene ved lavere lønn, pensjon, og la vår skatt gå i lomma på fondseiere. Vi redder den heller ikke med bare å skrape i overflaten og ikke forstå kompleksiteten i tjenesten som ansatte daglig gir innbygger.

Så ser vi jo, i hvert fall fra gamle Rygge, at ting ikke ble som vi planla fra 2020. Vi har blitt en stor organisasjon hvor det er større avstand mellom tjenester, brukere og politikere. Vi har pukkelutgifter i en periode har dublerte funksjoner, nye (og dyre) systemer og ansatte i ny organisasjon som skal finne sammen.

Det er jo en kuriositet at det er Krf og SP fra Rygge, som stemte nei til sammenslåing, som i dag sitter som en del av posisjonen.

Utfordringene frem mot 2030 vil nok være mer utfordrende enn de vi er i nå. Vi får flere med større behov og færre som kan være med å finansiere. Vi greier ikke å stoppe uføretrygdingen, spesielt blandt de unge. Vi får begrensede oljeinntekter og vi har en stor fremtidig pensjonsregning som vil tære på oljeformuen på makronivå. Vi vet ikke hvordan verdensøkonomien blir med den polariseringen vi ser. Renten og oljepris er en usikker faktor og som en liten og åpen økonomi så er vi sårbar. Lokalt vil vi merke den nye rus- og barnevernsreformen som vil stille større krav til forebygging, forledre-skolesamarbeid, og samarbeid på tvers.

I nasjonal sammenheng er ikke Moss i en unik situasjon. 6 av 10 kommuner vurderer nå kutt i tilbudene pga. underskudd på driften. 4 av ti kommuner har vurdert, planlagt eller gjennomført oppsigelser ifølge Sentio Research.

Kuttene ville kommet- sammenslåing eller ikke. Vi var gode hver for oss og vi får tro at vi på lengre sikt også blir gode sammen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.