Deler ut krisepakke til idrettslag og kulturliv – nå kan du søke om fire millioner

Sparebank1 Østfold Akershus har avsatt inntil seks millioner kroner til fordeling på lag og foreninger innen idrett og kultur.