↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

69 20 42 40

Besøksadresse

Kongens gate 21
1530 MOSS
  1. Beskrivelse

Total Revisjon DA ble stiftet i 2003, og har lokalitet i Kongensgate 21 i Moss 4. etg., og har hele østlandsområde som markedsområde.

 

Kundegrupper er aksjeselskaper, personlige næringsdrivende, advokater, stiftelser, sameier, ideelle organisasjoner mv.

 

Selskapet drives av Randi Anette Klemsdal, Inger Johanne Roer Andersen og Ole-Petter Brevold, som alle registrerte revisorer og har lang fartstid i bransjen, så den nødvendige kompetansen er sikret.

Selskapet arbeider etter moderne revisjonsmetoder, er medlem av Den norske revisorforening, og benytter foreningens revisjonsmetodikk Descartes.

Vi har samarbeide med regnskapskontorer, advokater og andre revisjonsfirmaer.

Det legges vekt på god kundekontakt og kommunikasjon gjennom året, som er nødvendig for å gi kundene god faglig bistand og service.

 

Selskapets tjenester er i hovedtrekk Revisjon, Skattebistand og Økonomistyring som retter seg mot små og mellomstore bedrifter. Vi har erfaring innen de fleste bransjer.

 Selskapets forretnings-idè vil være faglig dyktighet, kombinert med en liten enhetsprofil som gir god service og bistand til små og mellomstore kunder. Oppdragsansvarlig revisor vil ha direkte kontakt med den enkelte kunde.

Gjennom revisjonsarbeide og god kommunikasjon legges grunnlaget for et helhetsbilde av din bedrift. Dermed kan vi peke på den virkelighet som ligger bak regnskapstallene. Dette gir igjen mulighet for å finne årsaken til problemer eller fremtidige muligheter for din bedrift.

Vi inntar en offensiv holdning for om mulig å tilføre bedriftene økonomiske fordeler eller kunnskap.

 

Dersom du finner dette interessant, ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.